Är du domare med fördjupade kunskaper inom socialförsäkringsrätt och även erfarenhet av offentlig upphandling? Är du dessutom intresserad av utbildningsfrågor och har ett engagemang för utbildning inom dessa ämnesområden? Missa då inte chansen att anmäla intresse för uppdraget som ämnesansvarig i Domstolsakademin. Uppdraget innebär en möjlighet att, till­sammans med oss på Domstolsakademin, arbeta för att på bästa sätt tillgodose utbildningsbehoven hos Sveriges domare och andra domstolsjurister.

Domstolsakademin leds av rektor och en kanslichef, som också är ställföreträdande rektor. I Domstolsakademins utbildningsverksamhet arbetar sju kompetensutvecklare och fyra utbildningsadministratörer. Till Domstolsakademin är vidare knutet åtta ämnesansvariga domare och ett särskilt råd med representanter från domstolarna och vissa andra aktörer.

Domstolsakademins uppdrag är att tillhandahålla kompetensutvecklingsinsatser för att möta utbildningsbehoven hos domare och andra domstolsjurister. Kursutbudet framgår av Domstolsakademins kurskatalog. Vidare lämnas ekonomiskt stöd till olika anpassade utbildningsinsatser och juridiska nätverk. Domstolsakademin deltar i internationella samarbeten i utbildningsfrågor och kan därigenom erbjuda kompetensutveckling i internationell miljö. Domstolsakademin ansvarar vidare för bland annat de centralt anordnade fiskalsutbildningarna.

De ämnesansvariga domarna har en central och viktig roll för verksamhetens inriktning, innehåll och utveckling samt för förankringen i domstolarna. Ämnesansvariga finns för närvarande i ämnena domarskap, familjerätt, förvaltningsprocessrätt och tvångsmål, konstitutionell rätt, mark- och miljörätt, migrationsrätt, processrätt, skatterätt och straffrätt.

Vi söker dig som vill vara med att erbjuda högkvalitativa kompetens-utvecklingsinsatser som svarar mot domstolarnas behov och som vill bidra till det ständigt pågående utvecklingsarbetet inom Domstolsakademin. Som ämnesansvarig har du ett övergripande ansvar för utbildningens innehåll inom dina ämnesområden. Du förväntas aktivt följa utvecklingen inom dina ämnesområden samt delta i olika kompetensutvecklingsinsatser, såväl nationellt som internationellt. Som ämnesansvarig förväntas du också delta aktivt i utvecklingen av Domstolsakademins pedagogiska verksamhet samt i verksamheten i stort. Uppdraget innebär omfattande kontakter med domstolar, andra myndigheter, organisationer och lärosäten.   

I arbetet med kurserna samarbetar du närmast med en kompetensutvecklare, som är assessor i hovrätt eller kammarrätt, och en utbildningsadministratör. Du har också fortlöpande kontakter med kanslichefen och rektor. Denna del av arbetet innebär att, på ett övergripande plan, överväga vilket kursutbud som bör erbjudas och att tillsammans med andra planera för hur utbildningarna ska genomföras. I uppdraget ingår att med viss regelbundenhet besöka och följa upp kurser inom ansvarsområdet. Den ämnesansvarige ska även kontinuerligt och aktivt arbeta med att engagera lärare och föreläsare. Den ämnesansvarige uppmuntras att vara kursledare och lärare på ett par av sina kurser.

Vi söker dig som är ordinarie domare, har fördjupade kunskaper inom socialförsäkringsrätt men även erfarenhet av offentlig upphandling och intresse för utbildningsfrågor. Som person har du en god förmåga att självständigt planera och driva verksamheten framåt på både lång och kort sikt. Du är relationsskapande, har en utvecklad samarbetsförmåga och har lätt för att förmedla budskap, såväl muntligt som skriftligt. Vidare har du ett gott omdöme, integritet, en utvecklad analysförmåga och en god förmåga att tänka strategiskt. Du är strukturerad och har ett kvalitetsmedvetet förhållningssätt till dina arbetsuppgifter. Tidigare erfarenhet av undervisning eller annat arbete med utbildningsfrågor är meriterande.

Uppdraget som ämnesansvarig motsvarar 30 procent av en heltidstjänst. Av naturliga skäl kräver uppdraget större insatser under vissa perioder och mindre under andra. Som ämnesansvarig har du kvar din anställning i domstolen. Uppdraget förutsätter därför din domstolschefs godkännande. Utöver ett fast lönepåslag till den ämnesansvariga, kompenserar Domstolsakademin domstolen för arbetskraftsbortfall motsvarande den tid som uppdraget omfattar, dvs. 30 procent. Uppdraget är tänkt att påbörjas så snart som möjligt.

Du som är intresserad av att vara ämnesansvarig i socialförsäkringsrätt och offentlig upphandling är välkommen att lämna in en intresseanmälan senast den 11 juni 2023. Anmälan bör innehålla en beskrivning av din bakgrund, erfarenheter av aktuella rättsområden, erfarenhet av att undervisa samt dina tankar kring ämnesområdena och varför du söker uppdraget. Ange även en eller flera referenser.

Anmälan görs via länken ovan ”Sök jobbet”.

Frågor besvaras av kompensutvecklare och biträdande enhetschef Emilia Thorvinger (036-15 56 84) och av kanslichef Ola Holmén (036-15 55 43).

Referensnummer 2023/647
Publicerat 2023-05-23
Sista ansökningsdag 2023-06-11

Tillbaka till lediga jobb