Domarnämnden

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Dispaschören har bl.a. till uppgift att avgöra tvister mellan redare, lastintressent och försäkringsgivare vid ett haveri. Avgörandet (dispaschen) kan sedan överklagas inom det allmänna domstolsväsendet. Dispaschören kan därför karakteriseras som ett slags domstol, låt vara av unik karaktär. Sveriges dispaschör ska ha kansli i Göteborg. Dispaschör och biträdande dispaschör utses av regeringen för högst sex år efter förslag av Domarnämnden.

Enligt sjölagen (1994:1009) och förordningen (1975:932) med dispaschörsinstruktion gäller vissa formella krav för dispaschören och den biträdande dispaschören. De ska vara lagfarna, svenska medborgare, inte vara underåriga eller försatta i konkurs och heller inte ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. De får heller inte driva sjöfart eller sjöförsäkringsverksamhet eller ha någon annan tjänst, uppdrag eller verksamhet som kan hindra befattningen med dispaschörssysslorna.

Domstolsverket har tillsyn över dispaschörens verksamhet. Dispaschören har rätt till skälig ersättning för befattning med dispaschärende enligt 13 § förordningen med dispaschörsinstruktion.

Tillträdande dispaschör och biträdande dispaschör kommer att förordnas från och med den 22 december 2023.

Kvalifikationer m.m.

De sökande ska vara lagfarna (juristutbildade). För uppdrag som dispaschör och biträdande dispaschör är kunskaper inom handel och sjöfart av särskild vikt.

Övriga upplysningar

Domarnämnden söker utöver en dispaschör även en biträdande dispaschör i eventuell succession.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via e-post till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 22 december 2023
Löneform Ersättning utgår
Sysselsättningsgrad ca 10%
Ort Sverige
Land Sverige
Referensnummer 62-2023
Kontakt
  • Magnus Widebeck, dispaschör, 0706-217678
  • Maria Järlefelt, föredragande i Domarnämnden, 08-56166957
Publicerat 2023-05-25
Sista ansökningsdag 2023-06-18

Tillbaka till lediga jobb