Hovrätten för Nedre Norrland

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Vi söker ett eller flera hovrättsråd. I hovrätten kommer du att arbeta med brottmål, tvistemål, överklagade beslut i dessa mål och domstolsärenden. Här arbetar domare, fiskaler och domstolshandläggare tillsammans och tar ett gemensamt ansvar för att målen och ärendena blir avgjorda på ett effektivt och rättssäkert sätt. Möjligheterna till delegation utnyttjas i stor utsträckning och vi drar nytta av digitaliseringens fördelar och arbetar aktivt med att utveckla vårt digitala arbetssätt. Domarna har en viktig uppgift att vara en ledare i vardagen och handledare för fiskaler.

Kvalifikationer m.m.

Arbetet som hovrättsråd ställer höga krav på juridisk skicklighet, omdöme, samarbetsförmåga, arbetskapacitet och självständighet. Hovrätten arbetar fortlöpande med att utveckla verksamheten. Du ska vara villig att delta aktivt i detta utvecklingsarbete och att löpande pröva och utvärdera nya arbetssätt. Du ska ha vilja och förmåga att bidra till att hovrätten uppfyller högt ställda krav på kvalitet och effektivitet. Vi har ett öppet och trivsamt arbetsklimat där allas delaktighet och ansvarstagande värdesätts. Du ska därför ha en väl utvecklad samarbetsförmåga och medverka till trivseln på arbetsplatsen.

Det är också viktigt att du har god pedagogisk förmåga samt en god förmåga att ge konstruktiv återkoppling och på andra sätt utöva ett aktivt handledarskap då du bidrar i arbetet med att leda yngre jurister.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Om Hovrätten för Nedre Norrland

Hovrätten för Nedre Norrland är en av landets sex hovrätter. Domstolens huvudsakliga uppgift är att pröva de mål och ärenden som överklagas från de fem tingsrätterna i Västernorrlands, Gävleborgs och Jämtlands län.

Hovrätten är belägen i en vacker och kreativ miljö i centrala Sundsvall och har ungefär 50 medarbetare varav cirka hälften är jurister. Domstolen är uppdelad i en dömande avdelning och en administrativ enhet som är gemensam med Kammarrätten i Sundsvall. Den dömande avdelningen leds av en lagman. Vid avdelningen finns också två vice ordförande, tio hovrättsråd, cirka fem tf. assessorer, åtta fiskaler, åtta domstolshandläggare och en registrator.

I Sundsvall med närliggande tätorter bor cirka 110 000 personer. I Sundsvall finns förutom domstolen universitet och flera statliga verk som samverkar inom ramen för organisationen Myndighetsnätverket. Det finns goda allmänna kommunikationer både till och från Sundsvall.

Övriga upplysningar

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via e-post till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

Obs! Förlängd ansökningstid.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer 35-2023
Kontakt
  • Agneta Ögren, hovrättspresident, 060-186801
  • Susanne Hård, hovrättslagman, 060-186804
Publicerat 2023-03-09
Sista ansökningsdag 2023-04-16

Tillbaka till lediga jobb