Kammarrätten i Göteborg

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Som vice ordförande ingår du i avdelningsledningen på en av kammarrättens dömande avdelningar. Du bistår lagmannen i olika verksamhetsfrågor, t.ex. verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning. Du ska vara beredd att ta ett personal- och arbetsmiljöansvar för avdelningens fiskaler, föredragande jurister och traineejurister.

Ett sedvanligt ordförandeskap är en given del av uppdraget som vice ordförande. Som rättslig ledare har du till uppgift att driva rättskipningen effektivt och med hög kvalitet samt att verka för enhetlig rättstillämpning och en enhetlig hantering av målen i kammarrätten. Tillsammans med övriga ordinarie domare ansvarar du för utbildningen av fiskaler och föredragande jurister.

Viktiga utgångspunkter i rollen som befordrad domare är att bidra till en övergripande verksamhetsnytta och verksamhetsutveckling i kammarrätten som helhet och ett väl fungerande samarbete över avdelningsgränserna. I det innefattas att verka för en god och hållbar arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat. Att driva digitaliseringsarbetet framåt är en annan del.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Kvalifikationer m.m.

Som vice ordförande i kammarrätten ska du svara mot särskilt högt ställda krav på juridisk skicklighet och analysförmåga. Din juridiska skicklighet och erfarenhet är grundläggande förutsättningar för att klara ordförandeskapet och rollen som rättslig ledare i kammarrätten. Du ska också ha en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du ska kunna ta ett mycket stort eget ansvar, vara påtagligt drivande och ha ett mycket gott omdöme. Du är uthållig, stresstålig och mycket noggrann utan att förlora i effektivitet.

Du är också målmedveten och kommunikativ. Ditt intresse av att ha ett personal- och arbetsmiljöansvar i kammarrätten är viktigt. Genom ett nära och tillitsbaserat ledarskap får du andra att växa i arbetet. Din vilja och förmåga att utbilda fiskaler, föredragande jurister och traineejurister är kännetecknande för dig, liksom intresset att främja ett aktivt medarbetarskap och en god arbetsmiljö i organisationen som helhet. Du har ett stort intresse av att bidra i frågor om verksamhetsutveckling, t.ex. när det gäller det digitala arbetet, i en omvärld präglad av snabba förändringar. 

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du på länken nedan.

Om Kammarrätten i Göteborg

Domstolarna är en av hörnstenarna i vårt demokratiska samhälle. Alla som arbetar i Sveriges Domstolar bidrar till den viktiga samhällsfunktionen att upprätthålla en rättssäker och effektiv rättsskipning av hög kvalitet.

Kammarrätten är den näst största av Sveriges fyra kammarrätter med ca 110 medarbetare. Organisationen består av tre dömande avdelningar och en administrativ avdelning. En dömande avdelning har normalt cirka 30 medarbetare.

Kammarrätten handlägger ett stort antal måltyper. De vanligaste är socialförsäkringsmål, skattemål, upphandlingsmål, mål enligt socialtjänstlagen, mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen och olika mål som avser tvång mot person.

Kammarrätten präglas av ett öppet och trivsamt arbetsklimat. Vi arbetar aktivt med digitaliseringsfrågor och strävar efter att vara en modern och attraktiv arbetsplats med engagerade medarbetare och att erbjuda ett hållbart arbetssammanhang.

Kammarrätten är centralt belägen i Göteborg. För mer information om kammarrätten, se vår hemsida http://www.kammarratten.goteborg.se/

Övriga upplysningar

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via e-post till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 68-2023
Kontakt
  • Dag Stegeland, kammarrättspresident, 031-7327423
  • Åsa Ståhl, kanslichef , 031-7327564
Facklig företrädare
  • Sonja Huldén, kammarrättsråd, Saco-S, 031-7327572
Publicerat 2023-05-17
Sista ansökningsdag 2023-06-11

Tillbaka till lediga jobb