Övervakningsnämnden i Göteborg

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Övervakningsnämnderna har en central funktion när det gäller övervakning av den som har dömts till skyddstillsyn eller som står under övervakning efter villkorlig frigivning. Personer som misskött sig under övervakningstiden kan bli föremål för ett flertal åtgärder. Exempel på sådana åtgärder är kontaktföreskrift, varning och beslut om att förverka villkorligt medgiven frihet.

Tidigare fattade Övervakningsnämnden merparten av dessa beslut. Enligt ny lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 2020 och den 1 januari 2021 har beslutsbefogenheten i många fall överförts till Kriminal­vården. Viss beslutanderätt finns dock kvar hos övervakningsnämnderna som även överprövar Kriminalvårdens beslut. Beslut fattas i huvudsak vid sammanträden, men även ordförandebeslut förekommer, däribland beslut om omhändertagande.

Det finns totalt 27 övervakningsnämnder runt om i Sverige.

Arbetet i nämnderna bedrivs i nära samarbete med Kriminalvården. Arbetet sker med stöd från en av övervakningsnämnden utsedd sekreterare. Ordförande och vice ordförande i övervakningsnämnderna förordnas av Domarnämnden. Domarnämnden söker nu en ordförande och vice ordförande i eventuell succession till Övervakningsnämnden i Göteborg för perioden januari 2024 till och med december 2027.

Det finns möjligheter att utföra delar av uppdraget på distans.

Kvalifikationer m.m.

De sökande ska vara lagfarna (juristutbildade) och ha erfarenhet av arbete som domare. Väl vitsordad erfarenhet av arbete i övervakningsnämnd är meriterande.

Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via e-post till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett m.m.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Januari 2024
Löneform Arvode enligt taxa
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 71-2023
Kontakt
  • Bengt Nilsson, ordförande , 0703-447765
  • Tove Spångberg, föredragande i Domarnämnden, 08-56166952
Publicerat 2023-05-17
Sista ansökningsdag 2023-06-11

Tillbaka till lediga jobb