Södertörns tingsrätt

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Den dömande verksamheten vid tingsrätten bedrivs på sex avdelningar. Varje avdelning leds av en chefsrådman. Fem av sex avdelningar består av 28 medarbetare och en avdelning av 34 medarbetare. Samtliga avdelningar består utöver chefsrådmannen av en rådman som är chefsrådmannens ställföreträdare, fyra rådmän, två fiskaler, en handläggarchef, domstolshandläggare och tingsnotarier. På samtliga avdelningar handläggs alla typer av mål och ärenden med undantag för konkursärenden, som handläggs på en avdelning. Chefsrådmännen utgör tillsammans med lagmannen, stabschefen och den administrativa direktören, tingsrättens ledningsgrupp.

Södertörns tingsrätt är en modern och utvecklingsinriktad domstol som ligger i framkant inom verksamhetsutvecklingsfrågor och det bedrivs ett löpande kvalitetsarbete. På Södertörns tingsrätt finns goda utvecklingsmöjligheter. Samtliga domare handlägger såväl brott- som tvistemål, men detta hindrar inte att domare fördjupar sig inom ett visst område. Idag har vi bl.a. domare som har särskild kompetens i ekobrottsmål, ungdomsbrottsmål, familjemål, konkursrättsliga mål och arbetsrättsliga mål. På tingsrätten pågår också sedan flera år ett omfattande kvalitetsarbete där olika projekt för att förbättra verksamheten bedrivs. Tingsrätten ser gärna att medarbetarna har olika erfarenheter och bakgrund. Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin. Vi strävar efter att ge möjligheter till att du som rådman ska kunna planera din arbetstid och vi lägger stor vikt vid att arbetet ska vara flexibelt så att det ska gå att förena med privatliv. Vi erbjuder även möjlighet till distansarbete för samtliga medarbetare vid tingsrätten. Att erbjuda en god arbetsmiljö är alltid prioriterat vid Södertörns tingsrätt. Tingsrätten arbetar också aktivt med frågor som rör bemötande, klarspråk, mediekontakter och jämställdhetsfrågor.

Kvalifikationer m.m.

Förutom att du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare bör du vara öppen, drivande, målmedveten och beredd att engagera dig i såväl stora som små utvecklingsprojekt, hela tiden med perspektivet tingsrättens bästa i fokus. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Om Södertörns tingsrätt

Södertörns tingsrätt är en av landets största tingsrätter med drygt 260 anställda. Tingsrätten är en öppen, modern och utvecklingsinriktad domstol med engagerade medarbetare, som deltar aktivt i utformningen av tingsrättens mål och visioner samt i kvalitetsarbetet. Verksamheten kännetecknas av hög kvalitet, enhetlighet och snabb handläggning, vilket möjliggörs genom ett gott samarbete mellan samtliga medarbetare, oavsett yrkesroll och organisatorisk tillhörighet. Alla på domstolen bemöts vänligt och med respekt och tingsrätten verkar aktivt för att det ska finnas goda möjligheter att förena arbete med privatliv. Domstolen uppfyller regeringens verksamhetsmål fullt ut.

Övriga upplysningar

Ordinarie domare anställs med fullmakt. 

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via e-post till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 82-2023
Kontakt
  • Eva-Lena Norgren, lagman, 08-56166001
  • Szilárd Rado, administrativ direktör, 08-56166002
Facklig företrädare
  • Fredrik Nydén, rådman, Saco-S Domstol, 08-56166243
Publicerat 2023-06-01
Sista ansökningsdag 2023-08-06

Tillbaka till lediga jobb