Linköpings tingsrätt

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Arbetet som domare är stimulerande och ställer höga krav på självständighet och integritet men även på förmågan att samarbeta och se till hela tingsrättens bästa. I arbetsuppgifterna kan ingå att vara handledare till fiskaler och notarier. I arbetet kan också komma att ingå att ansvara för vissa andra uppgifter såsom t.ex. säkerhet, arkiv, bibliotek och utbildning.

Tingsrätten har gemensam administration med Hyres- och arrendenämnden i Linköping och lagmannen är chef även för nämnden.

Kvalifikationer m.m.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Förutom att du ska vara en skicklig jurist krävs att du som person är öppen och flexibel och har en hög arbetskapacitet. Du förutsätts vara drivande i såväl målarbetet som i det utvecklings- och effektiviseringsarbete som bedrivs vid tingsrätten. Du ska också ha en väl utvecklad samarbetsförmåga och kunna medverka till trivseln på arbetsplatsen. Vi förväntar oss att du har intresse och fallenhet för detta och att du har en mycket god kommunikationsförmåga.

Tingsrätten betonar vikten av ett aktivt medarbetarskap med fokus på ansvar, engagemang och delaktighet. På domstolen pågår ett arbete att utveckla verksamheten med fokus på att skapa en effektiv och hållbar organisation.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Om Linköpings tingsrätt

Linköpings tingsrätt är en mellanstor domstol med cirka 60 medarbetare. Vid tingsrätten handläggs brottmål, tvistemål och ärenden. Tingsrätten är indelad i två dömande avdelningar som leds av chefsrådmän. Vid tingsrätten finns även en administrativ avdelning med bl.a. registratur, ekonomi- och personaladministration, vaktmästeri, reception, lokaler, teknik, IT, säkerhet och arkiv.

Tingsrätten är samlokaliserade med Förvaltningsrätten i Linköping. Lokalerna är moderna och ändamålsenliga. De ligger på Garnisonsområdet i Linköping.

Övriga upplysningar

Ordinarie domare anställs med fullmakt. 

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via e-post till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

Förlängd annons!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Linköping
Län Östergötlands län
Land Sverige
Referensnummer 112-2023
Kontakt
  • Caroline Hindmarsh, tillförordnad lagman, 072-2103017
  • Christoffer Démery, tillträdande lagman, 08-56166124
  • Therese Hass, administrativ chef, 013-251011
Publicerat 2023-08-17
Sista ansökningsdag 2023-09-24

Tillbaka till lediga jobb