Domarnämnden

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Som biträdande kanslichef kommer du att bistå kanslichefen i dennes arbete med att leda den dagliga verksamheten vid Domarnämndens kansli. Denna innefattar bland annat att organisera och planera kansliets arbete samt att löpande följa upp verksamheten. Du kommer också att tillsammans med kanslichefen arbeta med frågor som gäller styrningen av en statlig myndighet, såsom ekonomi och redovisning, lokaler, IT och arkiv. I detta arbete ingår till exempel att ta fram och analysera underlag till myndighetens årsredovisning och budgetprognoser.

En viktig roll för dig som biträdande kanslichef blir att genomföra säkerhetsprövningar av vissa domstolschefer. En annan uppgift blir att bidra till nämndens kontinuerliga arbete med att utveckla arbetsformer för ärendehanteringen samt nämndens aktiva och långsiktiga arbete för att främja rekryteringen av ordinarie domare. Som ett led i detta och annat arbete kommer du att delta i möten med Domstolsverket och andra myndigheter.

Du kommer också få ansvar för olika projekt och visst juridiskt utredningsarbete som kan komma att leda till förslag på förordningsändringar. Rollen som biträdande kanslichef innebär att du får en arbetsledande funktion i förhållande till föredragandena då du ska stötta dem i deras arbete med nämndens huvuduppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare. I uppdraget ligger även att bistå kanslichefen i arbetet med att se till att ärendena är fullständigt förberedda inför nämndens sammanträden.

Som biträdande kanslichef kommer du att få en mycket god inblick i Sveriges Domstolar och värdefulla kontakter samt erfarenheter av det administrativa arbete som utförs som ett led i styrningen av en statlig myndighet. Du får också möjlighet att meritera dig i en arbetsledande funktion i förhållande till föredragandena och förvärva erfarenhet av ledarskaps- och rekryteringsfrågor. 

Kvalifikationer m.m.

Vi söker dig som har juristexamen och är hovrätts- eller kammarrättsassessor samt har god kännedom om och intresse för Sveriges domstolar och domarnas roll i samhället. Du är analytisk och trivs med att arbeta strategiskt med verksamhetsövergripande frågor och med utvecklings- och förändringsarbete. Den biträdande kanslichefens arbetsuppgifter ställer höga krav på ansvarstagande, integritet, säkerhetsmedvetande och administrativ förmåga.

Då du kommer att ha en arbetsledande roll krävs det att du har goda ledaregenskaper, är drivande och har god initiativförmåga. Eftersom arbetet i hög grad innebär samarbete med andra behöver du också ha en mycket god pedagogisk och kommunikativ förmåga.

Om Domarnämnden

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare eller hyresråd. Dessutom ansvarar nämnden för säkerhetsprövningen av domstolschefer som har eller är aktuella för en anställning i säkerhetsklass. Nämnden ska också bedriva ett aktivt och långsiktigt arbete för att främja rekryteringen av ordinarie domare.

Domarnämnden består av nio ledamöter och utser inom sig en ordförande och en vice ordförande. För varje ledamot finns en personlig ersättare. Ledamöterna utses av regeringen efter ett särskilt nomineringsförfarande, två ledamöter utses dock av riksdagen. Nämnden sammanträder ungefär en gång i månaden.

Vid Domarnämnden finns ett kansli med en kanslichef, tre eller fyra föredragande och två administratörer. Domarnämnden finns i trevliga lokaler på Riddarholmen i Stockholm.

För mer information om Domarnämnden och dess verksamhet, se www.domarnamnden.se

Övriga information

Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket innebär att vi kommer att göra en säkerhetsprövning med registerkontroll.

Din ansökan innefattande personligt brev, meritförteckning och övriga handlingar som du vill åberopa samt löneanspråk skickas med e-post till domarnamnden@dom.se.

 

 

Anställningsform Tillsvidare med provanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde September eller enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer KAN 36-2023
Kontakt
  • Erika Odung, kanslichef, 08-56166951
Publicerat 2023-05-08
Sista ansökningsdag 2023-06-04

Tilbage til Ledige stillinger