Kammarrätten i Göteborg

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Kammarrätten i Göteborg är den näst största av Sveriges fyra kammarrätter. Domstolens huvudsakliga uppgift är att pröva de mål som överklagas från förvaltningsrätterna i Göteborg, Karlstad och Malmö.

I kammarrätten handläggs ett mycket stort antal olika slags mål. Vanliga måltyper är socialförsäkringsmål, skattemål och mål som gäller tvång mot person, t.ex. mål om omhändertagande av barn och unga, s.k. LVU-mål. Andra exempel är upphandlingsmål, mål om utlämnande av allmän handling och mål om laglighetsprövning av kommunala beslut. Vanligt förekommande är också mål om ekonomiskt bistånd, mål som gäller tillstånd att inneha vapen, serveringstillstånd eller körkort samt kriminalvårdsmål. Kännetecknande för rättskipningen i kammarrätten är den mycket stora variationen av mål.

I kammarrättens uppdrag ingår ett ansvar för den fyraåriga domarutbildningen som fullgörs genom bl.a. utbildning av kammarrättsfiskaler fram till förordnande som kammarrättsassessorer. Kammarrätten anställer också löpande nyutexaminerade jurister inom ramen för ett traineeprogram.

Kammarrätten präglas av ett öppet och trivsamt arbetsklimat. Vi arbetar aktivt med digitaliseringsfrågor och strävar efter att vara en modern och attraktiv arbetsplats med engagerade medarbetare och att erbjuda en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetssammanhang.

Kammarrätten är centralt belägen i Göteborg och har ungefär 110 medarbetare. Organisationen består av tre dömande avdelningar och en administrativ avdelning. Den administrativa avdelningen utgörs av den måladministrativa enheten, serviceenheten och enheten administrativt kansli.

Inledning

Till kammarrättens serviceenhet söker vi nu en expeditionsvakt med stort engagemang kring service, teknik, säkerhet och mötet med människor. Arbetsuppgifterna är av såväl praktisk, administrativ som teknisk karaktär.

Arbetsuppgifter

Du ansvarar tillsammans med dina närmaste kollegor för att kammarrättens medarbetare och besökare blir väl bemötta, får god service och är trygga i domstolens lokaler.

I dina arbetsuppgifter ingår bemanning av domstolens säkerhetskontroll och reception, löpande intern service, hantering av larm och passersystem, tekniskt stöd i samband med förhandlingar och möten, posthantering, enklare fastighetsunderhåll samt kontakter med fastighetsägare, entreprenörer med flera. I arbetet ingår också att vara driftansvarig i domstolens IT-miljö.

Kvalifikationskrav

Vi söker dig som har:

  • Lägst gymnasieutbildning eller motsvarande kompetens
  • Arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter som vi bedömer relevant för anställning
  • Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
  • Stort intresse för IT- och teknikfrågor

För att lyckas i rollen ser vi att du är en mycket omdömesgill person med en hög servicekänsla. Du bidrar genom ditt goda och professionella bemötande till att upprätthålla och stärka medborgarnas förtroende för domstolen.

Du är proaktiv, lösningsorienterad och ser till att saker blir gjorda. Arbetet på serviceenheten är ett lagarbete vilket kräver en mycket god samarbetsförmåga men också förmåga att arbeta självständigt. Då det dagliga arbetet är händelsestyrt krävs att du är flexibel och snabbt kan anpassa dig till ändrade förutsättningar och prioritera om ditt arbete.

För arbetet krävs ett ordningsvaktsförordnande samt att du genomfört polisens utbildning säkerhetskontroll i domstol. Har du inte det ställer vi som krav att du genomgår och slutför utbildningarna snarast möjligt efter anställningsstart. Vi bistår med det praktiska kring utbildningarna.

Du måste därmed uppfylla kraven som ställs för ett ordningsvaktsförordnande vid ansökan. För kravspecifikation se här

Har du idag ett giltigt ordningsvaktsförordnande, genomfört utbildning i säkerhetskontroll i domstol och väl vitsordad erfarenhet av motsvarande arbete inom domstol ser vi det som meriterande för tjänsten.

Vi lägger mycket stor vikt vid din personliga lämplighet i rekryteringen.

Övrig information

Arbetspsykologiska tester kommer att ingå som en del i rekryteringsprocessen.

Är du nyfiken på arbetet som expeditionsvakt? Här kan du ta del av mer information om hur det är att arbeta som expeditionsvakt inom Sveriges Domstolar.

Vi vill att kammarrätten ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet.

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidare med provanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön. Kammarrätten tillämpar individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer KGG 2023/169
Kontakt
  • Annika Wallin, servicechef, 031-7327415
  • Petronella Wacker, HR-chef, 031-7327421
Facklig företrädare
  • Daniel Nellros, expeditionsvakt (ST), 031-7327408
  • Fackförbundet ST inom Sveriges Domstolar, 0774–102233,info@stdomstol.org
Publicerat 2023-05-15
Sista ansökningsdag 2023-06-04

Tilbage til Ledige stillinger