Förvaltningsrätten i Malmö

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Förvaltningsrätten i Malmö är en av Sveriges största domstolar och en av landets fyra migrationsdomstolar. Med anledning av en ökad målinströmning rekryterar vi jurister till domstolen under en begränsad period.

Förvaltningsrätten är en allmän förvaltningsdomstol som i huvudsak avgör tvister mellan enskilda personer och statliga eller kommunala myndigheter. Förvaltningsrätten har ca 340 medarbetare som arbetar i trivsamma lokaler mitt i Malmö. Domstolen präglas av ett öppet och trivsamt arbetsklimat. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling. Förvaltningsrätten eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund.

Förvaltningsrätten handlägger ca 450 olika måltyper. De vanligast förekommande måltyperna är migrationsmål, skattemål, socialförsäkringsmål, mål enligt socialtjänstlagen, mål om administrativa tvångsingripanden, körkortsmål, mål om offentlig upphandling samt mål om dröjsmålstalan. Därutöver finns exempelvis mål avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen och olika tillståndsmål. Ett stort antal mål har EU-rättslig anknytning.

Förvaltningsrätten i Malmö är en modern domstol som prövar nya arbetsformer. Förvaltningsrätten i Malmö försöker ständigt utveckla yrkesrollerna och arbetsformerna för att ytterligare öka kvalitén i arbetet och för att uppfylla de krav medborgarna ställer.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består i att bereda mål, göra rättsutredningar, ta ställning till såväl praktiska som processuella frågor, ha kontakt med parter, upprätta förslag till domar och beslut, föredra mål och förslag till avgörande samt i förekommande fall föra protokoll vid muntliga förhandlingar.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har ett särskilt intresse av de rättsområden som förekommer vid Förvaltningsrätten i Malmö. Kriterierna för att söka som sommarnotarie är att du är godkänd till och med termin sex på juristprogrammet och har påbörjat dina fördjupande kurser. Du får inte ha avslutat din utbildning före sommaren 2019. Du har goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift samt goda betyg från genomförda delar av juristutbildningen. Andra viktiga egenskaper är noggrannhet, analytisk förmåga samt att kunna organisera och planera ditt arbete. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper och därför kommer testning att vara en del i rekryteringsprocessen.

Eftersom vi vill ge så många som möjligt inblick i domstolarnas verksamhet, kommer vi i första hand att välja sökande som inte tidigare har erfarenhet från arbete som sommarnotarie.

Anställningens omfattning

Sommarjobb/säsongsanställning under perioden 2019-06-17 - 2019-08-09.

Övrigt

För att din ansökan ska tas i beaktan, måste du fylla i enkäten och bifoga betygsutdrag över avslutade kurser inom juristprogrammet.

När ansökningstiden löpt ut kommer vi att påbörja vårt urvalsarbete. De sökande som finns med i vårt urval kommer bjudas in till att genomföra våra rekryteringstest.  

Kontakt

Kommande helger kan påverka möjligheten för kontaktpersonerna att svara på samtal och mejl.

Anställningsform Sommarjobb/Säsongsanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 6
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer FMA 2018/755-1
Kontakt
  • Sam Foged Jensen, 040-353622
Facklig företrädare
  • Kaltrina Abazi, Saco-S, 040-35 38 60
  • Magnus Björnmarker, ST-domstol, 040-35 35 13
Publicerat 2018-12-20
Sista ansökningsdag 2019-01-20

Return to job vacancies