Domarnämnden

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt är en av landets fem mark- och miljödomstolar. Domstolen hanterar mål från Dalarna i norr till Gotland i söder. Vid domstolen handläggs miljömål, fastighetsmål och mål rörande plan- och bygglagen samt vattentjänstlagen. På tingsrätten, som dels är en allmän domstol som bl.a. handlägger brottmål och tvistemål, dels är mark- och miljödomstol, arbetar idag cirka 150 personer. Tingsrätten sitter i nybyggda, moderna lokaler i Sickla med goda kommunikationer till centrala Stockholm.

Vid mark- och miljödomstolen tjänstgör tekniska råd. Ett tekniskt råd är ordinarie domare och deltar tillsammans med juristdomarna i avgöranden och övrig handläggning av mål och ärenden vid mark- och miljödomstolen. Tingsrätten söker nu ett tekniskt råd med inriktning mot miljöfrågor och särskilt frågor som rör vattenverksamhet. En central del av arbetet utgörs av tillståndsprövning enligt 9 och 11 kap. miljöbalken av större industrier och av vattenverksamheter. Andra uppgifter är överprövning av myndighetsbeslut enligt miljöbalken som avser t.ex. tillsyn, strandskydd och miljöfarlig verksamhet.

Vill du veta mer om mark- och miljödomstolen, gå in på http://www.nackatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Mark--och-miljodomstolen/

Kvalifikationer m.m.

Du ska ha utbildning och examen som civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad, samhällsbyggnad eller annan motsvarande naturvetenskaplig eller teknisk utbildning på universitetsnivå. Utöver relevant utbildning krävs mångårig, bred och kvalificerad erfarenhet från hantering av frågor som rör vattenverksamhet och kunskap om de regler som styr denna verksamhet. Särskilda kunskaper inom markavvattning kan vara meriterande, liksom erfarenhet av prövning och tillsyn av vattenverksamhet. Även erfarenhet av ytterligare kunskapsområden som miljöfarlig verksamhet och naturskydd kan vara meriterande.

Arbetet sker i nära samarbete med juristdomare, beredningsjurister, notarier och domstolshandläggare, vilket ställer stora krav på samarbetsförmåga. Arbetet kräver också att du har en god analytisk förmåga och att du kan uttrycka dig klart och tydligt i tal och skrift. Du ska kunna omsätta din utbildning och yrkeserfarenhet i rättsliga ställningstaganden, vilket ställer höga krav på integritet och ansvarskänsla, förståelse för domstolens roll samt ett gott omdöme. Intresse för att utveckla kvaliteten i arbetet är viktigt, liksom intresse och förmåga att pedagogiskt förmedla kunskaper till medarbetarna och allmänheten. Eftersom domstolen har ett stort domsområde ingår resor med övernattning. Körkort är önskvärt.

Du som söker ska också motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för tekniskt råd, se länken nedan. 

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Ordinarie domare anställs med fullmakt.Om Nacka tingsrätt

Nacka tingsrätt har omkring 150 anställda, varav 30 juristdomare (rådmän och tingsfiskaler) och tolv tekniska råd. Tingsrätten är förutom allmän underrätt också en av landets fem mark- och miljödomstolar. Tingsrätten har nybyggda, moderna lokaler i Sickla. Vi lägger stor vikt vid att vara en öppen och modern arbetsplats med engagerade medarbetare.

Domstolsområdet för mark- och miljödomstolen omfattar Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Västmanlands och Dalarnas län samt delar av Örebro län. Domstolsområdet, i frågor om tvistemål och brottmål, utgörs av Nacka, Tyresö och Värmdö kommuner. Tingsrätten ansvarar också för samtliga utsökningsärenden i Stockholms län.


Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som de sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten och kravprofilen finns på länken nedan. (Kravprofilen avseende tekniskt råd finns under "Dokument och blanketter".)

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett och kravprofil

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Nacka
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 118-2018
Kontakt
  • Cecilia Klerbro, lagman, 08-561 656 03
  • Elisabet Wass Löfstedt, chefsrådman, 08-561 656 95
  • Ola Lindstrand, tekniskt råd, 08-561 657 17
Facklig företrädare
  • Anders Lillienau, rådman (SACO-S), 08-561 657 20
Publicerat 2018-11-29
Sista ansökningsdag 2019-01-13

Takaisin avoimiin työpaikkoihin