Domarnämnden

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Övervakningsnämnderna har en central funktion när det gäller övervakning av den som har dömts till skyddstillsyn eller som står under övervakning efter villkorlig frigivning. Nämnden fattar bl.a. beslut om åtgärder för personer som misskött sig under övervakningstiden. Exempel på sådana beslut är kontaktföreskrift, varning och beslut om att överlämna ärende till åklagare för undanröjande av skyddstillsyn. Beslut fattas i huvudsak vid sammanträden, men även interimistiska beslut förekommer, däribland beslut om omhändertagande. Det finns totalt 28 nämnder runt om i Sverige. Arbetet i nämnderna bedrivs i nära samarbete med Kriminalvården. Arbetet sker med stöd från en av övervakningsnämnden utsedd sekreterare.

Ordförande och vice ordförande i övervakningsnämnderna förordnas av Domarnämnden.

Domarnämnden söker nu en ordförande och vice ordförande i eventuell succession till Övervakningsnämnden i Mariestad.

Det finns möjligheteter att utföra delar av uppdraget på distans.

Kvalifikationer m.m.

De sökande ska vara lagfarna (juristutbildade) och ha erfarenhet av arbete som domare. Tidigare erfarenhet av arbete i övervakningsnämnd kan vara meriterande.

Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de refernser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett m.m.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde mars 2020
Löneform Arvode enligt taxa
Ort Mariestad
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2-2020
Kontakt
  • Peter Stafverfeldt, ordförande,, 0500-499269
  • Aksel von Sydow, föredragande i Domarnämnden,, 08-561 669 52
Publicerat 2020-01-09
Sista ansökningsdag 2020-02-02

Retour aux postes vacants