Göta hovrätt

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Arbetet som hovrättsråd är omväxlande, stimulerande och ansvarsfullt. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som råd är att vara ledamot i rätten vid huvudförhandlingar, delta i föredragningar och skriva domar och beslut.

Som domare ingår du som en del i arbetsgemenskapen där alla har både möjlighet och ansvar för att påverka utvecklingen mot den bästa möjliga arbetsplatsen Vi vill vara en modern domstol med goda möjligheter att rekrytera, utveckla och behålla all den kompetens vi behöver. Vi värnar därför om ett gott arbetsklimat och ett aktivt ledar- och medarbetarskap där du är med och bidrar genom att ta ansvar, vara engagerad och delaktig.

Att utveckla och förbättra verksamheten är något som vi prioriterar och du förväntas vara med och bidra i denna utveckling. Hovrätten är numera organiserad i en beredningsavdelning och två huvudförhandlingsavdelningar. Samarbetet mellan avdelningarna är mycket gott och hovrätten ser sig som en enda domstol.

Vår kompetensförsörjning är viktig och du är delaktig till den genom att vara handledare för någon av våra domare under utbildning.

Kvalifikationer m.m.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

För att klara våra mål, både i den dömande verksamheten, men även för att vara en attraktiv arbetsplats, värdesätter vi en god samarbetsförmåga, som du är med och bidrar till. Det är viktigt att du har ett gott bemötande då du som ett av domstolens ansikte utåt bidrar till medborgarnas förtroende för rättsväsendet.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Om Göta hovrätt och Jönköping

Göta hovrätt är en trevlig arbetsplats, med lokaler i centrala Jönköping. Just nu byggs nya lokaler för hovrätten och Kammarrätten i Jönköping som vi kommer att flytta till i mitten av augusti 2023.

Hovrätten har ca 100 anställda, varav ca 35 är ordinarie domare och ca 30 domare under utbildning. Vi kommer nu att växa ytterligare och rekryterar därför fler medarbetare. Vi satsar på hög kvalitet i dömandet och den övriga verksamheten. Allas delaktighet och ansvarstagande värdesätts och tas till vara, och vi värnar om ett öppet och trivsamt arbetsklimat. Vi arbetar aktivt med att utveckla vår verksamhet, våra arbetssätt och att renodla domarrollen.

Jönköping är en av Sveriges tio största kommuner, med ca 145 000 invånare. Jönköping är en av landets ekonomiskt starkaste regioner och växer med ca 1 500 personer per år. Kommunen är en attraktiv tillväxtregion. I Jönköping finns bra kommunikationer samt ett rikt kulturutbud.

Övriga upplysningar

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via e-post till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 46-2023
Kontakt
  • Charlotte Brokelind, hovrättspresident, 036-156588
  • Niklas Rundberg, hovrättslagman, 036-156904
Publicerat 2023-05-25
Sista ansökningsdag 2023-06-18

Retour aux postes vacants