Hyres- och arrendenämnden i Stockholm

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Vi erbjuder ett intressant, ansvarsfullt och utvecklande arbete med möjlighet till att bedriva såväl utveckling på myndigheten som samverkan med andra nämnder, domstolar och organisationer.

Myndighetschefen är chef för Hyres- och arrendenämnden och dessutom hyresråd, dvs. domare. Myndighetschefen ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt, med hög kvalitet och enligt gällande regler.

Arbetet som myndighetschef bygger på gott ledarskap där du bland annat leder genom andra och verkar för ett aktivt medarbetarskap där medarbetarna får möjlighet att bidra till en ökad kvalitet i olika avseenden. Som chef företräder du arbetsgivaren i relation till medarbetare och arbetstagarorganisationer och verkar för en god arbetsmiljö.

Som myndighetschef har du ansvar att utveckla och bibehålla såväl arbetsrutiner som intern och extern kommunikation samt för att arbeta för rättssäkerhet och för att Hyres- och arrendenämnden ska ha ett högt förtroende i samhället.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning inom Sveriges Domstolar.

Kvalifikationer

I rollen som myndighetschef behöver du ha ett stort intresse för ledarskap tillsammans med en målmedvetenhet och personlig drivkraft. Du behöver känna dig trygg i arbetsgivarrollen.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som har betydelse för chefs- och ledarskapet, såsom förmågan att vara en god arbetsgivarföreträdare, att engagera och motivera medarbetarna samt att ta initiativ och driva arbetet framåt.

Du förstår vikten av att främja ett aktivt medarbetarskap i organisationen och du skapar förtroende och engagemang genom att vara en tydlig men också lyhörd och kommunikativ ledare med en god förmåga att leda genom underställda chefer.

Som myndighetschef ska du också svara mot mycket högt ställda krav på yrkesskicklighet, särskilt med avseende på juridisk skicklighet, analysförmåga, effektivitet och samarbetsförmåga. Du behöver ha god administrativ förmåga samt intresse och förmåga att leda, fördela och utveckla myndighetens arbete. För Hyres- och arrendenämnden i Stockholm är arbetet med verksamhetsutveckling centralt.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du via länken nedan. 

Om Hyres- och arrendenämnden i Stockholm

Hyres- och arrendenämnden i Stockholm är en öppen, modern och utvecklingsinriktad arbetsplats med engagerade medarbetare. Verksamheten kännetecknas av hög kvalitet vilket möjliggörs genom ett gott samarbete mellan medarbetare, oavsett yrkesroll eller organisatorisk tillhörighet. Alla på myndigheten bemöts vänligt och respektfullt. Myndigheten verkar för att det ska finnas goda möjligheter att förena arbete med privatliv och medarbetarna har möjlighet att i viss utsträckning arbeta på distans.

Nämnden är en förvaltningsmyndighet med domstolsliknande uppgifter inom Sveriges Domstolar. Nämndens verksamhet regleras huvudsakligen i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder. En hyresnämnd prövar vissa tvister om hyra och bostadsrätt samt medlar och är skiljenämnd i sådana tvister. Arrendenämnden har motsvarande uppgifter när det gäller vissa arrendetvister.

Vid Hyres-och arrendenämnden i Stockholm arbetar ca fyrtiofem medarbetare varav tio hyresråd. Det dömande arbetet är för närvarande organiserat på två kanslienheter. På enheterna arbetar även handläggare och gruppjurister. På nämnden finns också en administrativ enhet. I nämndens ledningsgrupp ingår förutom myndighetschefen en ställföreträdande myndighetschef med personalansvar för gruppjuristerna (yngre visstidsanställda jurister som främst arbetar med protokollföring vid nämndens sammanträden), en chefsadministratör med personalansvar för medarbetarna på den administrativa enheten och två handläggarchefer med personalansvar för nämndhandläggarna inom respektive kanslienhet.

Nämnden har sina lokaler i en nybyggd fastighet i Sickla, Nacka, och är delvis samlokaliserad med Nacka tingsrätt. Sickla är ett område som växer med bostäder och arbetsplatser. Lokalerna når man med tvärbana via Gullmarsplan eller buss från Slussen och inom några år även med tunnelbana. Förutom cykelrum finns det möjlighet att hyra egen garageplats. I närheten finns Sickla köpkvarter med affärer, restauranger, träning, biograf och bibliotek.

Mer information om nämndernas verksamhet finns på www.hyresnamnden.se   

Övrigt

Hyresråd anställs med fullmakt.

Anställningen gäller under förutsättning att befintlig myndighetschef får annan sökt tjänst.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig via länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-postadresser) anges.

Ansök via e-post till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Sveriges domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 73-2022
Kontakt
  • Johan Rosén, myndighetschef, 08-56166538
  • Emma Cardell, stf. myndighetschef , 08-56166524
Facklig företrädare
  • Hanna Jönarp, SACO-S , 070-1040033
Publicerat 2022-06-16
Sista ansökningsdag 2022-08-07

Tillbaka till lediga jobb