Hovrätten för Övre Norrland

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter utgörs av sedvanliga domaruppgifter som att delta i förhandlingar och föredragningar samt att skriva domar. Som tf. hovrättsråd kommer du att arbeta med alla måltyper som förekommer vid de allmänna domstolarna. Utöver arbetsuppgifterna inom den dömande verksamheten förväntas du vara delaktig i arbetet med att utveckla och förbättra våra interna processer.

Kvalifikationer m.m.

Sökandens juridiska skicklighet och erfarenhet är grundläggande och mycket viktiga bedömningsgrunder vid rekryteringen. Goda kunskaper inom de rättsområden som ingår i hovrättens ansvar kan vara särskilt meriterande. Hovrättens kollegiala och digitala arbetsformer ställer vidare krav på att du besitter hög samarbetsförmåga, digitalt intresse samt att du kan arbeta snabbt utan att ge avkall på kvalitetskraven.

Rollen som tf. hovrättsråd ställer vidare höga krav på omdöme, administrativ och kommunikativ fallenhet samt intresse för och pedagogisk förmåga att handleda jurister inom ramen för domarutbildningen. Av stor vikt är samtidigt viljan och förmågan att ta del i att utveckla hovrätten som arbetsplats och organisation.

Förmåga att entusiasmera medarbetare, att bidra till en anda av delaktighet i verksamheten och att vara lyhörd för medarbetares idéer är andra värdefulla egenskaper.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Om Hovrätten för Övre Norrland

Hovrätten för Övre Norrland är en av landets sex hovrätter. Domstolens huvudsakliga uppgift är att pröva de mål och ärenden som överklagas från de sex tingsrätterna i Norrbottens och Västerbottens län. Förutom att handlägga mål har hovrätten i uppdrag att utbilda fiskaler och assessorer i den fyråriga domarutbildningen.

Hovrätten är belägen i en vacker nyrenoverad byggnad i centrala Umeå och har ungefär 35 medarbetare varav cirka hälften är jurister. Domstolen är uppdelad i en dömande avdelning och en administrativ enhet.

Hovrätten för Övre Norrland är en domstol som ständigt utvecklar arbetsformerna för att uppfylla medborgarnas krav på rättssäkerhet, effektivitet, öppenhet och tillgänglighet.  Vi har ett öppet och trivsamt arbetsklimat där allas delaktighet och ansvarstagande värdesätts.

I Umeå kommun bor cirka 125 000 personer och staden har mycket goda kommunikationer med Stockholm.

Övriga upplysningar

Tjänsten är en tidsbegränsad tjänst under 15 månader med start 2023-09-01.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via e-post till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer 41-2023
Kontakt
  • Erik Sundström, hovrättspresident, 090-172055
  • Urban Gunnarsson, administrativ direktör, 090-172005
Publicerat 2023-03-23
Sista ansökningsdag 2023-04-16

Tillbaka till lediga jobb