Svea hovrätt

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsbeskrivning

Hovrätten söker ett eller flera hovrättsråd, tillika vice ordförande, med i första hand placering vid allmän avdelning. Som domare deltar du i hovrättens dömande verksamhet och har ett självständigt ansvar för att arbetet i domstolen utförs på ett rättssäkert och effektivt sätt. En vice ordförande fungerar i de flesta fall som rättens ordförande vid kollegial sammansättning, med det särskilda ansvar som detta innebär. I rollen som vice ordförande ligger därutöver att ta ansvar för en enhetlig rättstillämpning, vilket främst sker genom samarbete med övriga vice ordförande inom hovrätten. I arbetsuppgifterna ingår även att handleda fiskaler och föredragande, att delta i domstolens utbildnings- och utvecklingsarbete, besvara remisser samt att representera hovrätten externt, exempelvis i media.

Kvalifikationer m.m.

Hovrätten söker dig som svarar mot särskilt högt ställda krav på juridisk skicklighet och analysförmåga. Stor erfarenhet av självständigt rättsligt beslutsfattande är en självklarhet, liksom mycket god förmåga att leda muntliga förhandlingar med såväl tydlighet som gott bemötande av rättens samtliga aktörer. Du ska vidare ha mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. En vice ordförande måste ha integritet, dvs. kunna tänka självständigt och kritiskt utan att låta sig påverkas av tillfälliga strömningar i samhället eller tryck från massmedia och andra. Du förväntas också ha mycket god förmåga att samarbeta med alla personalkategorier samt intresse för att handleda bland annat unga jurister. Du bör vara uthållig, stresstålig och ha förmåga att fatta beslut inom rimlig tid med hög kvalitet. En vice ordförande bör därutöver ha förmåga att entusiasmera medarbetare och bidra till en anda av delaktighet i verksamheten samt intresse för utveckling av avdelningens och domstolens verksamhet. Hovrätten lägger stor vikt vid att du tar eget ansvar och har ett mycket gott omdöme.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Om Svea hovrätt

Svea hovrätt är landets största hovrätt med ca 400 anställda. Organisatoriskt består hovrätten av åtta dömande avdelningar och en administrativ enhet. Sex av avdelningarna är allmänna avdelningar (brottmål och tvistemål) medan två av avdelningarna är specialiserade (miljö-, plan- och bygg- samt fastighetsrätt respektive immaterial-, marknadsförings- och konkurrensrätt, omfattande tvistemål, skiljemannarätt samt hyresrätt). De två specialiserade avdelningarna inrymmer de särskilda domstolarna Patent- och marknadsöverdomstolen (avdelning 2) respektive Mark- och miljööverdomstolen (avdelning 6).

Övriga upplysningar

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via e-post till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde snarast.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 127-2023
Kontakt
  • Petra Lundh, hovrättspresident, 08-56167141
  • Karin Sandahl, kanslichef, 08-56167142
Facklig företrädare
  • Carina Sjögren, hovrättsråd, Saco-S, 08-56167319
Publicerat 2023-09-21
Sista ansökningsdag 2023-10-15

Tillbaka till lediga jobb