Kammarrätten i Jönköping

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Arbetet som kammarrättsråd är omväxlande och stimulerande och du har ett stort ansvar för att arbetet i kammarrätten kan utföras på ett rättssäkert och effektivt sätt. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att som ledamot delta i avgörande av mål vid muntlig förhandling eller vid föredragning. Du har även utbildningsansvar för jurister som genomgår domarutbildningen.

Utöver arbetsuppgifter inom den dömande verksamheten får du möjlighet att vara delaktig i arbetet med att förbättra och utveckla verksamheten.

Kvalifikationer m.m.

Vi söker dig som har flerårig yrkeserfarenhet som domare eller av annat kvalificerat juridiskt arbete.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länk nedan.

Vi ställer krav på att du har förmåga och vilja att verka för att domstolens verksamhet och resultat når uppställda mål. Eftersom arbetet i hög grad innebär samarbete med andra behöver du ha en mycket god pedagogisk och kommunikativ förmåga.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Om Kammarrätten i Jönköping

Kammarrätten i Jönköping är en av fyra kammarrätter och har ca 75 anställda varav ca 55 är jurister. Domstolen är indelad i två dömande avdelningar, en kanslienhet och en administrativ enhet.

Kammarrätten är en allmän förvaltningsdomstol som huvudsakligen behandlar mål som har överklagats från en förvaltningsrätt. Målen rör främst tvister mellan enskilda och myndigheter. Domstolen handlägger ett stort antal måltyper. De vanligaste är socialförsäkringsmål, mål enligt socialtjänstlagen, skattemål, sekretessmål, upphandlingsmål samt olika mål som avser tvång mot person såsom psykiatrimål, mål enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga och mål enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall.

Kammarrätten har sedan ett drygt halvår tillbaka infört en ny organisation för målhanteringen i syfte att på ett än bättre sätt uppfylla medborgarnas krav på rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet. Du kommer att få vara med i arbetet att få detta att konsolideras och vidareutvecklas.

Kammarrätten är centralt belägen i Jönköping och kommer under 2023 att tillsammans med Göta hovrätt flytta in i nya lokaler, som även de är centralt belägna. Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter i en trivsam och utvecklande arbetsmiljö. Verksamheten präglas av den gemensamma värdegrunden kompetens, öppenhet och laganda.

Besök gärna vår hemsida: www.domstol.se/kammarratten-i-jonkoping/

Övriga upplysningar

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via e-post till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

Obs! Förlängd ansökningstid

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 76-2022
Kontakt
  • Monica Dahlbom, Kammarrättspresident, 036-156801
  • Stina Nordström, Administrativ direktör, 036-156802
Facklig företrädare
  • Christin Lunning, Saco-S, 036-156814
Publicerat 2022-06-16
Sista ansökningsdag 2022-08-21

Tillbaka till lediga jobb