Förvaltningsrätten i Karlstad

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Att vara lagman vid förvaltningsrätten i Karlstad är ett intressant, ansvarsfullt och stimulerande arbete där du får möjlighet att utveckla domstolen samt samverka med Domstolsverket, andra domstolar, myndigheter, organisationer och övriga aktörer.

Som lagman ansvarar du för att verksamheten bedrivs effektivt, med hög kvalitet och enligt gällande regler. Du arbetar för rättssäkerhet och ett högt förtroende i samhället. Du leder medarbetarna i arbetet med att fullgöra verksamhetsmålen och ett gott ledarskap är en självklarhet för dig. Det är av stor betydelse att du bidrar till att domstolen är en attraktiv arbetsplats, bland annat genom att ge förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap och att värna en god arbetsmiljö.

Lagmannen deltar även i den dömande verksamheten.

Kvalifikationer 

Du ska vara en mycket kvalificerad jurist som svarar mot högt ställda krav på yrkesskicklighet, bl.a. juridisk skicklighet, analysförmåga, effektivitet och samarbetsförmåga. Du ska också ha ett gott omdöme samt flerårig och aktuell erfarenhet av kvalificerat chef- och ledarskap.

Som lagman förväntas du följa förändringar i omvärlden och inom den egna organisationen samt ha vilja och förmåga att finna lösningar att utveckla domstolens verksamhet efter nya förutsättningar. En annan viktig egenskap är att kunna se både lång-och kortsiktiga konsekvenser av olika tillvägagångssätt.

Ledaregenskaper såsom förmåga att tydliggöra och förmedla förvaltningsrättens mål, vara en god kommunikatör både externt och internt samt att vara lyhörd för medarbetarnas idéer och förslag är av stor vikt. Därtill behövs en mycket god administrativ förmåga och fallenhet för att planera, leda och utveckla verksamheten på ett effektivt sätt.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Om Förvaltningsrätten i Karlstad

Förvaltningsrätten i Karlstad är en mellanstor domstol med ca 50 anställda som årligen avgör ca 6 000 mål. I domstolens domkrets ingår Örebro och Värmlands län. Förvaltningsrätten är samlokaliserad med Värmlands tingsrätt i centralt belägna och moderna lokaler i Rådhuset i Karlstad.

Förvaltningsrätten är indelad i två dömande enheter som leds av varsin enhetschef. Domstolen handlägger cirka 500 olika måltyper, bl.a. biståndsmål, socialförsäkringsmål, skattemål och upphandlingsmål. Domstolen har en viktig samhällsuppgift att se till att medborgarna får en rättssäker och effektiv prövning av myndighetsbeslut. Domstolen arbetar aktivt med utvecklingsfrågor och strävar mot att vara en modern och öppen arbetsplats med engagerade och ansvarstagande medarbetare.

Karlstad är en levande och växande kommun med ca 96 000 invånare. Här finns universitet, statliga myndigheter, industri och handel. Det finns mycket goda möjligheter till trivsam boendemiljö och innehållsrik fritid. Staden har dessutom ett bra strategiskt läge, med goda och snabba förbindelser med större städer som Stockholm, Göteborg och Oslo.

Övriga upplysningar

Anställningen ledigförklaras under förutsättning att nuvarande lagman utnämns för annan anställning.

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via e-post till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 120-2023
Kontakt
  • Ulrika Melin, lagman, 054-148501
  • Susanna Wahrolin, administrativ chef, 054-148535
Facklig företrädare
  • Lily Maher, förvaltningsrättsfiskal, Akavia, 054-148527
Publicerat 2023-09-14
Sista ansökningsdag 2023-10-22

Tillbaka till lediga jobb