Domarnämnden

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.


Guide för Sveriges Domstolar (läs mer på http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Arbeta-i-Sveriges-Domstolar/ )


 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Arbetet som rådman är omväxlande, stimulerande och ansvarsfullt. Som rådman har du en central roll i förvaltningsrättens dömande verksamhet och ansvarar för att målen handläggs och avgörs rättssäkert och effektivt. I arbetsuppgifterna för en rådman ingår även att handleda andra jurister och delta i domstolens remissarbete. Du deltar dessutom i domstolens utbildnings- och utvecklingsarbete samt representerar förvaltningsrätten externt.

  

Kvalifikationer 

Arbetet som rådman ställer höga krav på juridisk skicklighet, omdöme, samarbetsförmåga, arbetskapacitet och självständighet. Som rådman är du ett föredöme för övriga medarbetare på domstolen. Genom dialog och samverkan har du ett stort ansvar för att arbetet utförs på ett rättssäkert och effektivt sätt. Som domstolens ansikte utåt bidrar du genom ett gott bemötande till att öka medborgarnas förtroende för domstolen.

Vi söker dig som inspireras av ett mycket kvalificerat och omväxlande juridiskt arbete där din analysförmåga utmanas. Du kommer till en arbetsplats med kompetenta och engagerade medarbetare. Du ska ha erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete, gärna domstols- eller lagstiftningsarbete.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

  

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

 

Om Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrätten i Stockholm är landets största domstol och en av landets fyra migrationsdomstolar. Vi har cirka 550 medarbetare och arbetar i moderna lokaler i Stockholm.

Förvaltningsrätten handlägger ungefär 500 olika måltyper. Stora målgrupper är biståndsmål, socialförsäkringsmål, migrationsmål och skattemål. En stor andel av målen har EU-rättslig anknytning.

Den dömande verksamheten är indelad i elva avdelningar som var och en leds av en chefsrådman. På varje avdelning finns ca 30 medarbetare varav fem är ordinarie domare. De dömande avdelningarna är organiserade i tre större avdelningar varav en med inriktning på migrationsrätt, en med inriktning på skatterätt och en med inriktning på sociala mål. Inom varje större avdelning finns också en kanslienhet som leds av en kanslienhetschef. För samordningen och uppföljningen inom var och en av de större avdelningarna svarar en chefsrådman.

Domstolen har ett öppet och trivsamt klimat, arbetar aktivt med utvecklingsfrågor och strävar mot att vara en modern och öppen arbetsplats med engagerade medarbetare. Domstolen vill verka för en god kompetensutveckling för medarbetarna.

Förvaltningsrätten vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk mångfald tillför verksamheten.

 

Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domarnamnden/Ansokan-om-domaranstallning/

 Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Sveriges domstolar tillämpar individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 68-2018
Kontakt
  • Stefan Holgersson, lagman, 08-561 681 98, stefan.holgersson@dom.se
  • Åsa Widmark, administrativ direktör, 08-561 680 21, asa.widmark@dom.se
Publicerat 2018-08-09
Sista ansökningsdag 2018-09-02

Tillbaka till lediga jobb