Domarnämnden

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.


Guide för Sveriges Domstolar (läs mer på http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Arbeta-i-Sveriges-Domstolar/ )


 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Hyres- och arrendenämnden är en förvaltningsmyndighet med uppgift att bl.a. medla i tvister, men även pröva tvister under domstolsliknande former. Myndighetschefen har det övergripande administrativa ledningsansvaret för myndigheten. Chefen ansvarar för att nämndens verksamhet bedrivs effektivt och rättssäkert med skapande av en god arbetsmiljö och en väl fungerande administration. I arbetet ingår att samverka med och delta i utvecklingsarbetet med landets övriga hyres- och arrendenämnder och att samarbeta administrativt med Domstolsverket.

I arbetsuppgifterna ingår att som hyresråd ansvara för arbetet på en egen rotel.

    

Kvalifikationer 

Nämndens chef ska svara mot högt ställda krav på juridisk skicklighet samt ha förmåga att utveckla nämndens arbete och leda dess anställda samt kunna delegera arbetsuppgifter. Nämndens chef ska också vara nytänkande vad gäller organisation samt ha en modern syn på arbetssättet för personalen. Den kommunikativa förmågan externt och internt är viktig. Det kan därtill vara meriterande med kunskaper inom de rättsområden som hanteras i nämnden. 

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna finns på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till utbildning inom ramen för Domstolsakademin.

Anställningen som chef är en tillsvidareanställning men anställningsformen kan komma att påverkas av kommande politiska beslut. 

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

 

Om Hyres- och Arrendenämnden i Stockholm

Nämnden är en myndighet inom Sveriges Domstolar och verksamheten regleras huvudsakligen i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder. En hyresnämnd prövar vissa tvister om hyra och bostadsrätt samt medlar och är skiljenämnd i sådana tvister. Arrendenämnden har motsvarande uppgifter när det gäller vissa arrendetvister.  

I Sverige finns åtta hyres- och arrendenämnder. Stockholm är landets största och verksamhetsområdet omfattar Stockholms och Gotlands län. I Stockholm arbetar ca 35 anställda, varav nio hyresråd. Arbetet är organiserat på två enheter med fyra hyresråd på varje enhet samt samordnare, gruppjurister och handläggare. Myndighetschefen har en egen rotel med en samordnare. På nämnden finns också en administrativ enhet. Nämnden finns för närvarande i Stadshagen, men den 1 oktober 2018 flyttar nämnden till lokaler i en nybyggd fastighet i Sickla, Nacka, tillsammans med Nacka tingsrätt. Sickla är ett område som växer med bostäder och arbetsplatser. Lokalerna når man med tvärbana via Gullmarsplan eller buss från Slussen och inom några år även med tunnelbana. Bredvid den nya fastigheten finns ett parkeringshus. Från stora delar av det nya våningsplanet högst upp i huset ser man ut över Södermalm och Hammarby sjöstad. I närheten finns Sickla köpkvarter med affärer, restauranger, träning, biograf och bibliotek.


Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Läs mer

OBS! Ansökningstiden har förlängts.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Sveriges domstolar tillämpar individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 89-2018
Kontakt
  • Kristian Eriksson, Myndighetschef,, 08-561 66 538, kristian.eriksson@dom.se
Facklig företrädare
  • Eva Reldén, Hyresråd (Saco-S),, 08-561 66 512, eva.relden@dom.se
Publicerat 2018-09-06
Sista ansökningsdag 2018-10-14

Tillbaka till lediga jobb