Domarnämnden

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.


Guide för Sveriges Domstolar (läs mer på http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Arbeta-i-Sveriges-Domstolar/ )


 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Myndighetschefen har det övergripande administrativa ledningsansvaret för nämnden och ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande regler i en god arbetsmiljö. I arbetet ingår att samverka med och delta i utvecklingsarbetet med övriga hyres- och arrendenämnder och att samarbeta administrativt med Domstolsverket.

Myndighetschefen är även domare – hyresråd – som dömer och medlar i hyres-, bostadsrätts- och arrendetvister.     

Kvalifikationer 

Myndighetschefen ska vara aktiv och drivande samt ha mycket god förmåga att företräda, leda och utveckla myndighetens arbete och dess anställda. Chefen ska vara väl förtrogen med de krav som ställs på myndighetschefer inom staten, kunna samverka med andra nämnder och domstolar samt skapa förtroende för nämndernas verksamhet. Målmedvetenhet och personlig drivkraft samt förmåga att kommunicera och motivera andra är viktiga egenskaper.

Myndighetschefen ska även vara domare, hyresråd, och därför svara mot högt ställda krav på juridisk skicklighet. Kunskaper inom de rättsområden som hanteras i nämnden kan vara meriterande. Det är viktigt med intresse och fallenhet för medling, som utgör en omfattande och viktig verksamhet i nämnden.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du på länken nedan.  

Det finns goda möjligheter till utbildning inom ramen för Domstolsakademin.

Anställningen som chef är en tillsvidareanställning men anställningsformen kan komma att påverkas av kommande politiska beslut.

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Om Hyres- och Arrendenämnden i Malmö

Nämnden är en förvaltningsmyndighet med domstolsliknande uppgifter inom Sveriges Domstolar. Hyresnämnd prövar vissa tvister om hyra och bostadsrätt samt medlar och är skiljenämnd i sådana tvister. Arrendenämnden har motsvarande uppgifter när det gäller vissa arrendetvister.

Det finns åtta hyres- och arrendenämnder i landet och nämnden i Malmö – som är verksam i Skåne och Blekinge – är tredje störst. Här arbetar tolv anställda, fyra hyresråd och åtta handläggare. Nämnden har lokaler i Hovrätten över Skåne och Blekinges hus i Malmö men håller även sammanträden på andra orter i verksamhetsområdet.

Mer information om nämndernas verksamhet finns på www.hyresnamnden.se och www.arrendenamnden.se  


Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Läs mer

OBS! Ansökningstiden har förlängts.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Sveriges domstolar tillämpar individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer 87-2018
Kontakt
  • Susanne Björkman Ragnarson, Myndighetschef,, 040-353 401, susanne.bjorkmanragnarson@dom.se
Facklig företrädare
  • Ylva Lönnaeus, Hyresråd (Saco-S),, 040-353 408, ylva.lonnaeus@dom.se
Publicerat 2018-09-06
Sista ansökningsdag 2018-10-14

Tillbaka till lediga jobb