Domarnämnden

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.


Guide för Sveriges Domstolar (läs mer på http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Arbeta-i-Sveriges-Domstolar/ )


 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

I Mark- och miljööverdomstolen arbetar förutom juristutbildade domare även domare med teknisk eller naturvetenskaplig utbildning och erfarenhet inom miljö-, fastighets- och plan- och byggområdena. Dessa domare benämns tekniska råd. De tekniska råden deltar, tillsammans med juristdomarna, i avgöranden och övrig handläggning av mål och ärenden vid Mark- och miljööverdomstolen. Hovrätten söker nu ett tekniskt råd med inriktning mot plan- och byggfrågor. Även medverkan i vissa miljöbalksmål kan förekomma.

Arbetet innebär i viss utsträckning tjänsteresor, även med övernattning.

 

Kvalifikationer 

Du har arkitektutbildning eller annan likvärdig utbildning. Utöver relevant utbildning krävs mångårig, bred och kvalificerad erfarenhet av att tillämpa plan- och bygglagstiftningen, exempelvis från arbete vid kommun eller länsstyrelse. Erfarenhet av arbete med miljö- och kulturmiljöfrågor samt tillsyn är meriterande.

Hovrättens kollegiala dömande ställer stora krav på samarbetsförmåga. Arbetet sker även i nära samarbete med domstolens övriga medarbetare. En viktig uppgift är att medverka i utformningen av domar och beslut, vilket kräver en god förmåga att uttrycka sig klart och tydligt i tal och skrift.

Ett tekniskt råd ska omsätta sin erfarenhet i rättsliga ställningstaganden där domstolen vanligtvis är sista instans. Detta ställer stora krav på integritet, ansvarskänsla, förståelse för domstolens roll och gott omdöme. Förmåga, vilja och intresse för att utveckla kvaliteten i arbetet är viktig. Ett tekniskt råd ska ha intresse för och förmåga att pedagogiskt förmedla sina kunskaper.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för tekniska råd. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.  

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

 

Om Svea hovrätt

Svea hovrätt är landets största hovrätt med ca 340 anställda. Hovrättens lokaler är vackert belägna på Riddarholmen centralt i Stockholm. Organisatoriskt består hovrätten av åtta dömande avdelningar och en administrativ enhet. Sex av avdelningarna är allmänna avdelningar. Mark- och miljööverdomstolen är en av två specialavdelningar.

Mark- och miljööverdomstolen prövar överklagade miljö- och fastighetsmål samt mål enligt plan- och bygglagen från landets fem mark- och miljödomstolar. Mark- och miljööverdomstolen är överinstans i miljörättsliga mål som mål om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, fastighetsrättsliga mål som fastighetsbildningsmål och expropriationsmål samt i plan- och byggrättsliga mål som mål om detaljplaner, bygglov och rivningslov. Mark- och miljööverdomstolen har omkring 70 anställda, varav 13 är tekniska råd.

 

Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Tekniska råd anställs med fullmakt.

http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domarnamnden/Ansokan-om-domaranstallning/

 Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Sveriges domstolar tillämpar individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 94-2018
Kontakt
  • Anders Perklev, hovrättspresident,, 08-561 671 41, anders.perklev@dom.se
  • Claes-Göran Sundberg, hovrättslagman och chef,, 08-561 674 35, claes-goran.sundberg@dom.se
  • David Säfwe, kanslichef,, 08-561 671 42, david.safwe@dom.se
  • Inger Holmqvist, tekniskt råd,, 08-561 675 88, inger.holmqvist@dom.se
Facklig företrädare
  • Roger Wikström, hovrättsråd, (Saco-S),, 08-561 674 38, roger.wikstrom@dom.se
Publicerat 2018-09-20
Sista ansökningsdag 2018-10-14

Tillbaka till lediga jobb