Domarnämnden

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.


Guide för Sveriges Domstolar (läs mer på http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Arbeta-i-Sveriges-Domstolar/ )


 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Norrköpings tingsrätt är en allmän domstol som handlägger brottmål, tvistemål och olika ärenden. Verksamheten i tingsrätten är organiserad i fyra grupper: Två målgrupper, en tillfällig projektgrupp och en administrativ grupp. Vi har idag sex rådmän och tre fiskaler vid tingsrätten. Domstolen är en välfungerande tingsrätt som uppfyller regeringens verksamhetsmål fullt ut. Tingsrätten handlägger sammanlagt cirka 3 500 brottmål, tvistemål och ärenden per år.

Lagmannen är chef för tingsrätten och ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande regler samt med en väl fungerande administration. Lagmannen svarar även för tingsrättens utvecklingsarbete och kommunikation med omvärlden. I arbetet ingår att samverka och ingå i nätverk med andra domstolschefer. Vid en domstol av tingsrättens storlek är lagmannen i hög utsträckning en del av den dömande verksamheten. Vid domstolen finns en chefsgrupp som består av lagmannen, den administrativa chefen och handläggarchefen.

   

Kvalifikationer m.m.

En lagman ska svara mot mycket högt ställda krav på yrkesskicklighet, särskilt avseende juridisk skicklighet, analysförmåga, effektivitet, omdöme och samarbetsförmåga. Vidare krävs en mycket god administrativ och kommunikativ förmåga samt intresse för och förmåga att planera, leda och utveckla domstolens arbete. Stor vikt läggs vid ledaregenskaper, såsom förmågan att engagera och motivera medarbetarna samt att ta initiativ och driva arbetet framåt. Det är därtill viktigt att en lagman följer förändringar i omvärlden och inom organisationen samt har viljan och förmågan att förändra och utveckla domstolens verksamhet efter nya förutsättningar. Målmedvetenhet och prestigelöshet är viktiga egenskaper.

En lagman ska också kunna bedriva arbete för att utveckla domstolens kommunikation med allmänheten.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna nås genom länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

 

Om Norrköpings tingsrätt m.m.

Norrköpings tingsrätt är en medelstor domstol med drygt 40 anställda. Tingsrättens verksamhet bedrivs centralt i Norrköping. Inom den närmaste fyraårsperioden kommer tingsrätten att flytta till en ny modern domstolsbyggnad centralt placerad i Norrköping.

Domsagan omfattar Norrköpings, Finspångs, Söderköpings och Valdemarsviks kommuner.

Tingsrättens verksamhet kännetecknas av hög kvalitet, enhetlighet och snabb handläggning, vilket möjliggörs genom ett gott samarbete mellan samtliga medarbetare, oavsett yrkesroll och organisatorisk tillhörighet.

Vi har ett öppet och trivsamt arbetsklimat där samverkan mellan olika funktioner är en naturlig del i arbetet. Vi har också roligt tillsammans, bland annat genom de aktiviteter som vårt aktivitetsteam håller i inom trivsel- och friskvård.

Norrköping är en av landets största städer med ett rikt utbud av service, kultur, idrott m.m. I staden finns dessutom flera stora statliga myndigheter. Kommunikationerna och vägnätet till staden är goda.  

Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Läs mer

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Sveriges domstolar tillämpar individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Norrköping
Län Östergötlands län
Land Sverige
Referensnummer 99-2018
Kontakt
  • Lars-Gunnar Lundh, lagman,, 011-24 35 73, lars-gunnar.lundh@dom.se
  • Lena Magnell, administrativ chef,, 011-24 35 50, lena.magnell@dom.se
Publicerat 2018-09-27
Sista ansökningsdag 2018-10-21

Tillbaka till lediga jobb