Domarnämnden

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Kvalifikationer m.m. 

Hovrätten söker ett eller flera hovrättsråd. Som hovrättsråd har du ett stort ansvar för att arbetet i hovrätten kan utföras på ett rättssäkert och effektivt sätt. Det krävs att du har mycket god förmåga att se sammanhang samt identifiera, analysera och lösa komplexa rättsliga problem. Ett hovrättsråd måste ha integritet, dvs. kunna tänka självständigt och kritiskt utan att låta sig påverkas av tillfälliga strömningar i samhället och tryck från massmedia eller andra. Ett hovrättsråd måste också ha förmåga att fatta beslut inom rimlig tid med hög kvalitet. I detta ligger att kunna prioritera målen på ett lämpligt sätt och ha god känsla för vilken arbetsinsats som olika frågor kräver. Du måste kunna uttrycka dig klart och begripligt muntligen. I det ligger att ett hovrättsråd ska vara öppen för att för media och andra intresserade förklara hovrättens avgöranden. Vidare ställs särskilt höga krav på din skriftliga förmåga.

I hovrätten pågår ett kontinuerligt arbete med att utveckla arbetsformerna för att ytterligare öka kvaliteten i verksamheten. Förmåga, vilja och intresse för utvecklingsarbete är viktigt. Ett hovrättsråd ska ha mycket god förmåga att samarbeta med alla personalkategorier inom en domstol samt intresse för att handleda unga jurister, domstolshandläggare och andra som är i behov av vägledning. Ett hovrättsråd ska vidare behandla parter och andra som kommer inför domstolen med respekt, uppträda balanserat och inge förtroende. Mycket höga krav ställs på omdöme.

Bakgrund som ordinarie domare i underrätt kan vara meriterande. Erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom de rättsområden som Mark- och miljööverdomstolen ansvarar för värdesätts särskilt i denna rekrytering.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

   

Om Svea hovrätt

Svea hovrätt är landets största hovrätt med ca 330 anställda. Hovrättens lokaler är vackert belägna på Riddarholmen centralt i Stockholm. Organisatoriskt består hovrätten av åtta dömande avdelningar och en administrativ enhet. Sex av avdelningarna är allmänna avdelningar (brottmål och tvistemål) medan två av avdelningarna är specialiserade (miljö-, plan- och bygg- samt fastighetsrätt respektive immaterial-, marknadsförings- och konkurrensrätt, omfattande tvistemål, skiljemannarätt samt hyresrätt).

Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Läs mer

 

 

 

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 104-2018
Kontakt
  • Anders Perklev, hovrättspresident,, 08-561 671 41
  • David Säfwe, kanslichef,, 08-561 671 42
Facklig företrädare
  • Roger Wikström (Saco-S), hovrättsråd,, 08-561 674 38
Publicerat 2018-10-11
Sista ansökningsdag 2018-11-04

Tillbaka till lediga jobb