Sveriges Domstolar

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.


Guide för Sveriges Domstolar (läs mer på http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Arbeta-i-Sveriges-Domstolar/ )


 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Haparanda tingsrätt, som är en av landets minsta, är en modern domstol som präglas av lagarbete och som uppfyller samtliga verksamhetsmål. Tingsrätten har 12 anställda, varav tre ska vara ordinarie domare. Haparanda tingsrätt är organisatoriskt uppdelad i en gemensam brottmålsenhet, tvistemålen och ärendena lottas på tre rotlar som de ordinarie domarna ansvarar för. Det innebär bl. a. att varje domare ansvarar för sina egna tvistemål och att brottmålen bereds i en beredningsorganisation. Målen vid tingsrätten är ganska typiska för en tingsrätt även om inslaget av dispositiva tvistemål är relativt stort. Arbetet är stimulerande, utvecklande samt ställer krav på självständighet och personlig integritet. En stor andel finsktalande personer förekommer i målen och näst intill hela kanslipersonalen behärskar också finska.   

Kvalifikationer m.m.

Du som söker ska vara en skicklig jurist med god analytisk förmåga och hög arbetskapacitet. Du ska vidare ha ett intresse för att utbilda våra notarier och övrig beredningspersonal.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Om Haparanda tingsrätt

Haparanda tingsrätt är en av tre tingsrätter i Norrbottens län. Domsagan innefattar Haparanda, Kalix, Pajala, Överkalix och Övertorneå kommuner och är den ostligaste i landet. Tingsrätten, som årligen avgör omkring ettusen mål och ärenden, har kansliort i Haparanda och tingsställe i Kalix. Totalt bor drygt 40 000 personer inom domsagan.

Tingsrättens lokaler i både Haparanda och Kalix har genomgått betydande ombyggnationer 2013 och lokalerna uppfyller högt ställda krav på säkerhet, tillgänglighet och trivsamhet. Lokalerna i Haparanda ligger vackert precis invid Torneälv. Hela personalen är mycket engagerad i utvecklings- och förändringsarbete, liksom arbete med bemötandefrågor, vilket bland annat har lett till ett allt mer moderniserat arbetssätt med utökat utnyttjande av modern teknik. 

 

Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Läs mer

OBS! Ansökningstiden har förlängts. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Haparanda
Län Norrbottens län
Land Sverige
Referensnummer 107-18
Kontakt
  • Agneta Karlsson, lagman,, 0922-281 13
  • Siv Engström, chefsadministratör,, 0922-281 10
Publicerat 2018-10-18
Sista ansökningsdag 2018-11-25

Tillbaka till lediga jobb