Sveriges Domstolar

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.


Guide för Sveriges Domstolar (läs mer på http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Arbeta-i-Sveriges-Domstolar/ )


 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Som rådman arbetar du som ordförande vid mark- och miljödomstolen tillsammans med tekniska råd, beredningsjurister och domstolshandläggare.

Mark- och miljödomstolen handlägger bl.a. frågor om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, VA-mål, överklagade lantmäteribeslut samt överklagade beslut enligt miljöbalken och plan- och bygglagen. Domstolen handlägger även tvistemål med anknytning till miljö- och fastighetsrätt, t.ex. miljöskadestånd, intrångsersättningar och tvångsförfaranden.

Arbetet på mark- och miljödomstolen innebär en del resor med övernattning, främst under barmarkssäsongen, och förutsätter innehav av körkort. Beroende på kompetens och arbetssituation kan det bli aktuellt med viss tjänstgöring på tingsrättens allmänna avdelning.

 

Kvalifikationer m.m.

Du som söker tjänsten ska uppfylla de allmänna krav som ställs på en ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan. Tidigare erfarenhet från dömande verksamhet kan vara meriterande. Med hänsyn till domstolens måltyper ser vi gärna att du har erfarenhet av miljörätt, plan- och byggfrågor samt fastighetsrätt. 

Domstolens arbetssätt ställer stora krav på samarbetsförmåga och förutsätter att du har mycket god förmåga att uttrycka dig klart och tydligt i tal och skrift. Domaryrket ställer även höga krav på integritet och ansvarskänsla samt ett gott omdöme.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Om Umeå tingsrätt

Umeå tingsrätt är en av fem tingsrätter i landet som även är mark- och miljödomstol. Tingsrätten har ca 60 anställda, varav ca 20 arbetar vid mark- och miljödomstolen. Umeå tingsrätt är en öppen och modern arbetsplats med engagerade medarbetare. Vi arbetar aktivt med att höja kvalitén inom verksamhetens alla områden för att kunna möta de krav på bra bemötande som ställs på en domstol idag. Umeå tingsrätt har ett väl utvecklat utbyte och samarbete med andra domstolar.

Umeå är en expansiv universitetsstad med ett rikt kulturliv. I Umeå har du korta avstånd till såväl arbete, skola och service som till nöjesliv och fritidsaktiviteter. Lägg därtill en väl utbyggd kollektivtrafik, mycket goda flygförbindelser och Botniabanan med snabba tågförbindelser längs hela Norrlandskusten. I Umeå kan du njuta av ljusa sommarnätter och riktiga vintrar med snö. Umeå kommun har ca 120 000 innevånare, se mer på www.umea.se

 

Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Läs mer

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer 110-2018
Kontakt
  • Agneta Ögren, lagman, 090-17 21 34
  • Anders Carlbaum, chefsrådman, 090-17 21 35
Publicerat 2018-10-25
Sista ansökningsdag 2018-11-18

Tillbaka till lediga jobb