Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.


Guide för Sveriges Domstolar (läs mer på http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Arbeta-i-Sveriges-Domstolar/ )


 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Som chefsrådman är din viktigaste arbetsuppgift att vara ledare för en avdelning och verka för att avdelningen gör bra resultat. Chefsrådmannen är också en del av domstolens ledning. Vidare ska chefsrådmannen delta i den dömande verksamheten.

Förvaltningsrätten i Malmö präglas av ett öppet och trivsamt arbetsklimat. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling. Förvaltningsrätten i Malmö är en modern domstol som prövar nya arbetsformer bl.a. genom att arbeta i arbetslag, öka specialiseringen och renodla yrkesrollerna. Vi försöker ständigt utveckla arbetsformerna för att ytterligare öka kvalitén i arbetet och för att uppfylla de krav medborgarna ställer.

Vid Förvaltningsrätten i Malmö finns sex avdelningar och en administrativ enhet. För att i någon mån minska avdelningarnas storlek inrättar Förvaltningsrätten en sjunde avdelning och söker därför en chefsrådman.

    

Kvalifikationer m.m.

Var och en av domstolens avdelningar leds av en chefsrådman. Chefsrådmännen leder arbetet på sina avdelningar och har det övergripande ansvaret för avdelningens verksamhet och för att arbetet bedrivs effektivt och rättssäkert. På en chefsrådman ställs höga krav på juridisk skicklighet och på förmåga att leda personal samt att hantera administrativa frågor på avdelningsnivå. En chefsrådman måste ha en mycket god kommunikativ förmåga samt kunna engagera sina medarbetare och bidra till en god stämning. Andra viktiga egenskaper är målmedvetenhet och personlig drivkraft. Chefsrådmännen ingår i förvaltningsrättens ledningsgrupp där framförallt frågor av strategisk men också av operativ karaktär bereds. I ledningsgruppens arbete är det viktigt att se till hela domstolens bästa liksom att kunna se både lång- och kortsiktiga konsekvenser av olika tillvägagångssätt.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Förvaltningsrätten eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund. 

Om Förvaltningsrätten i Malmö

Förvaltningsrätten i Malmö är en av Sveriges största domstolar och en av landets fyra migrationsdomstolar.

Förvaltningsrätten är en allmän förvaltningsdomstol som i huvudsak avgör tvister mellan enskilda personer och statliga eller kommunala myndigheter. Förvaltningsrätten ligger mitt i Malmö och har ca 400 medarbetare. Domstolen präglas av ett öppet och trivsamt arbetsklimat. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling.

Förvaltningsrätten eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund.

Förvaltningsrätten handlägger ca 450 olika måltyper. De vanligast förekommande måltyperna är migrationsmål, skattemål och socialförsäkringsmål. Andra vanliga måltyper är mål enligt socialtjänstlagen, mål om administrativa tvångsingripanden, körkortsmål och mål om offentlig upphandling. Därutöver finns exempelvis mål avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen och olika tillståndsmål. Ett stort antal mål har EU-rättslig anknytning.

Förvaltningsrätten i Malmö är en modern domstol som prövar nya arbetsformer bl.a. genom att arbeta i arbetslag. Vi försöker ständigt utveckla arbetsformerna för att ytterligare öka kvalitén i arbetet och för att uppfylla de krav som medborgarna ställer.

Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Läs mer

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer 109-2018
Kontakt
  • Lars Sjöström, Lagman,, 040-353 502
  • Annika Holm, HR-chef,, 040-353 516
Facklig företrädare
  • Ola Brändström (Saco-S), Rådman,, 040-353 540
Publicerat 2018-10-26
Sista ansökningsdag 2018-11-18

Tillbaka till lediga jobb