Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.


Guide för Sveriges Domstolar (läs mer på http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Arbeta-i-Sveriges-Domstolar/ )


 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Förvaltningsrätten är indelad i två dömande avdelningar, en berednings- och snabbspårsenhet, en kanslienhet och en administrativ enhet. Båda de dömande avdelningarna hanterar såväl allmänna mål som migrationsmål i varierande omfattning. På varje avdelning finns mellan 20-30 medarbetare i form av domare, föredragande och notarier.

Eftersom en av våra två chefsrådmän sökt annan anställning, söker vi en ny chefsrådman. Som chefsrådman har du det övergripande ansvaret för arbetet på din avdelning och har även fullt personal- och arbetsmiljöansvar för alla medarbetare som tillhör din avdelning. Du leder, fördelar och följer upp arbetet på avdelningen i samråd med lagmannen och chefsrådmannen för den andra avdelningen. Du ingår också, tillsammans med lagmannen, den andra chefsrådmannen, chefsadministratören, beredningschefen och kanslienhetschefen i domstolens ledningsgrupp. Omkring hälften av din arbetstid kommer därutöver att bestå av sedvanliga domaruppgifter.     

Kvalifikationer m.m.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och även den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du på länken nedan.

Du är en drivande och engagerande person och det kan vara meriterande om du har erfarenhet av domstolens måltyper samt av arbete i ledande befattning, som innefattar fullt personalansvar.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

 

Om Förvaltningsrätten i Luleå

Förvaltningsrätten i Luleå är en av Sveriges tolv förvaltningsrätter. Domstolen är sedan oktober 2013 även landets fjärde migrationsdomstol. Domstolen har cirka 90 anställda och är Norrlands största domstol.

Domstolen handlägger omkring 450 olika måltyper. Mer än hälften av domstolens mål är migrationsmål. Andra vanliga måltyper är socialförsäkringsmål, skattemål, tvångsmål, körkortsmål och mål enligt lagen om offentlig upphandling. Ett stort antal mål har EU-rättslig anknytning.

Domstolen är organiserad i två avdelningar som båda handlägger såväl migrationsmål som övriga måltyper. Därutöver finns en berednings- och snabbspårsenhet, en särskild kanslienhet och en administrativ enhet, som arbetar delvis gemensamt med Luleå tingsrätt. Även om domstolen är indelad i två avdelningar så strävar domstolen efter att arbeta som en domstol med gemensamma mål och rutiner.

Domstolen har ett gott balansläge och präglas av att förena rättssäkerhet med rationell handläggning. Vi strävar efter att ha ett öppet arbetsklimat och arbetar kontinuerligt med att förbättra verksamheten. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling inom domstolen och vi vill självfallet tillvarata de kvaliteter som mångfald i alla olika avseenden tillför verksamheten.


Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Läs mer

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Luleå
Län Norrbottens län
Land Sverige
Referensnummer 111-2018
Kontakt
  • Victoria Bäckström, Lagman,, 0920-29 54 70
Facklig företrädare
  • Kristin Johansson, Föredragande (Saco-S),, 0920-27 76 74
Publicerat 2018-11-01
Sista ansökningsdag 2018-11-25

Tillbaka till lediga jobb