Sveriges Domstolar

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.


Guide för Sveriges Domstolar (läs mer på http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Arbeta-i-Sveriges-Domstolar/ )


 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Verksamheten i Göta hovrätt är uppdelad på tre dömande och en administrativ avdelning. Inom varje avdelning finns en beredningsorganisation som har hand om beredningen av målen innan ansvaret i och med huvudförhandlingen eller föredragningen övergår på de domare som ska delta i hovrättens avgörande. Du kommer att arbeta med alla måltyper som förekommer vid de allmänna domstolarna. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att vara ledamot i rätten vid huvudförhandlingar, delta i föredragningar och skriva domar och beslut.

Vi ser gärna att du är delaktig i arbetet med att utveckla och förbättra verksamheten. Flertalet av hovrättens ordinarie ledamöter är också handledare för någon av våra domare under utbildning. Eftersom hovrätten är en kollegial domstol krävs en särskilt god samarbetsförmåga.

 

Kvalifikationer m.m.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Om Göta hovrätt

Göta hovrätt är en trevlig arbetsplats, med lokaler i centrala Jönköping. Hovrätten har ca 85 anställda, varav 28 är ordinarie domare och ca 25 domare under utbildning. Vi satsar på hög kvalitet i dömandet och den övriga verksamheten. Allas delaktighet och ansvarstagande värdesätts och tas till vara, och vi värnar om ett öppet och trivsamt arbetsklimat. Vi arbetar aktivt med att utveckla vår verksamhet och att renodla domarrollen.

Jönköping är en av Sveriges tio största kommuner, med knappt 140 000 invånare. Jönköping är en av landets ekonomiskt starkaste regioner och växer med ca 1 500 personer per år. Kommunen är en attraktiv tillväxtregion. I Jönköpings finns bra kommunikationer samt ett rikt kulturutbud.


Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Läs mer

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 112-2018
Kontakt
  • Charlotte Brokelind, Hovrättspresident, 036-15 65 88
  • Mats Lundeholm, Hovrättslagman, 036-15 69 40
Publicerat 2018-11-08
Sista ansökningsdag 2018-12-02

Tillbaka till lediga jobb