Sveriges Domstolar

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.


Guide för Sveriges Domstolar (läs mer på http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Arbeta-i-Sveriges-Domstolar/ )


 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

En vice ordförande i hovrätten är domare och ordförande i rätten samt har särskilt till uppgift att följa rättskipningen på hovrättens avdelningar och verka för en enhetlig rättstillämpning i domstolen. Vissa administrativa uppgifter kan ingå.

 

Kvalifikationer m.m.

Du som söker tjänsten ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare inom Sveriges Domstolar. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Arbetet som vice ordförande ställer höga krav på juridisk skicklighet. Du ska ha mycket goda kunskaper om det rättsliga regelsystemet och djupa insikter i de rättsområden som ingår i domstolens ansvar. Det ställs också stora krav på förmåga och vilja att verka för att domstolens verksamhet och resultat når högt ställda mål. Erfarenhet av hovrättsprocessen kan vara meriterande.

Goda ledaregenskaper, lyhördhet, förmåga att entusiasmera medarbetarna och att bidra till en anda av delaktighet i verksamheten är viktigt. God samarbetsförmåga i förhållande till alla personalkategorier är nödvändig

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Om Hovrätten över Skåne och Blekinge

Hovrätten över Skåne och Blekinge är en av landets sex hovrätter. Vid hovrätten arbetar cirka 95 medarbetare, varav 28 är ordinarie domare. Hovrätten är en modern arbetsplats belägen i centrala Malmö i en funktionell byggnad på Hovrättstorget vid kanalen.

Hovrätten är indelad i tre dömande och en administrativ avdelning. På varje dömande avdelning arbetar cirka 25 medarbetare varav 9 ordinarie domare.

Hovrätten kännetecknas av hög kvalitet i verksamheten. Vi arbetar för en god arbetsmiljö med ett öppet och trivsamt arbetsklimat där delaktighet och ansvarstagande värdesätts. Det bedrivs ett engagerat utvecklingsarbete i hovrätten.


Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Läs mer

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer 108-2018
Kontakt
  • Lennart Svensäter, Hovrättspresident,, 040-35 57 34
  • Birgitta Grafström, Personalchef,, 040-35 57 91
Facklig företrädare
  • Björn R. le Grand (Saco-S), Hovrättsråd/vof,, 040-35 57 43
Publicerat 2018-11-15
Sista ansökningsdag 2018-12-09

Tillbaka till lediga jobb