Göta hovrätt

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.


Guide för Sveriges Domstolar (läs mer på http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Arbeta-i-Sveriges-Domstolar/ )


 

Göta hovrätt är en av sex hovrätter i Sverige. Hovrättens huvudsakliga uppgift är att överpröva mål och ärenden som överklagas från de tingsrätter som ingår i hovrättens domkrets. Göta hovrätt är en trevlig arbetsplats och här arbetar drygt 85 personer. Vi satsar på hög kvalitet i dömandet och den övriga verksamheten. Allas delaktighet och ansvarstagande värdesätts. Vi arbetar aktivt med att utveckla vår verksamhet och att renodla domarrollen.

Göta hovrätt ligger i Jönköping, som är en av Sveriges tio största kommuner med över 135 000 invånare. Jönköping är en av landets ekonomiskt starkaste regioner och växer med ca 1 500 personer per år. Kommunen finns är en attraktiv tillväxtregion. I Jönköping finns bra kommunikationer samt ett rikt kulturutbud.

Om arbetsplatsen

Göta hovrätt erbjuder nu, tillsammans med Mark- och miljööverdomstolen (som är en avdelning inom Svea hovrätt) en särskild domarutbildning med inriktning mot mark- och miljö. Det finns fem mark- och miljödomstolar i landet, bl.a. en vid Växjö tingsrätt. Mark- och miljööverdomstolen handlägger överklaganden från alla landets mark och miljödomstolar och är överinstans i miljörättsliga mål som mål om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, i fastighetsrättsliga mål som fastighetsbildningsmål och expropriationsmål samt i plan- och byggrättsliga mål som mål om detaljplaner, bygglov och rivningslov. Den avdelning som utgör Mark- och miljööverdomstol prövar även de miljöbrottmål som överklagas till Svea hovrätt.

Särskild domarutbildning

Inom ramen för den befintliga domarutbildningen ges nu möjlighet att arbeta som fiskal med särskild inriktning på miljö- och fastighetsrätt samt plan- och byggrätt. Den särskilda domarutbildningen erbjuds som ett ”paket” med anställning vid Göta hovrätt. Den särskilda domarutbildningen inleds med tjänstgöring som fiskal i Göta hovrätt under nio månader och därefter följer tre månaders tjänstgöring som hovrättsfiskal i Mark- och miljööverdomstolen. Därefter följer arbete som tingsfiskal vid Växjö tingsrätt i minst två år, varav ett år vid mark- och miljödomstolen och ett år på en allmän avdelning. Slutligen återvänder man till hovrätten för att fullgöra s.k. adjunktionstjänstgöring. Adjunktionstjänstgöringen delas upp på så sätt att man tjänstgör sex månader vid Mark- och miljööverdomstolen och därefter sex månader i Göta hovrätt. Efter godkänd adjunktionstjänstgöring förordnas man till hovrättsassessor. Därmed är den särskilda domarutbildningen avslutad. Möjlighet till ersättning för dubbel bosättning alternativt flyttersättning finns.

Arbetsuppgifter

I hovrätten har fiskalen bland annat ansvar för att förbereda och föredra de mål och ärenden som hovrätten har att avgöra. Arbetet innefattar utförande av rättsutredningar, upprättande av förslag till avgörande och deltagande i förhandlingar. I tingsrätten arbetar fiskalen med dömande uppgifter antingen på eget ansvar eller tillsammans med andra domare. Under tjänstgöringstiden som fiskal, i såväl tingsrätt som hovrätt och under adjunktionstjänstgöringen, genomgår man ett utbildningsprogram som för närvarande består av tio delkurser.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har fullgjort notarieutbildning med goda betyg. Du ska ha ett intresse för miljö- och fastighetsrätt samt plan- och byggrätt. Tidigare erfarenheter inom dessa rättsområden är en merit. Anställningen inleds med sex månaders provanställning. Efter prövning övergår anställningen till att vara tills vidare.

Vi söker dig som kan tillträda tjänsten snarast.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om tjänsten kan du få genom att kontakta hovrättens administrativa fiskal Dan Arvidsson Boij, 036-15 65 39. 

Ansökan ska ske på den blankett som tagits fram för ansökan om anställning som fiskal i hovrätt/kammarrätt. Blanketten finns tillgänglig på Göta hovrätts webbplats. Det är önskvärt att ett personligt brev bifogas ansökan.

Välkommen med din ansökan antingen per e-post till gota.hovratt@dom.se eller per post till Göta hovrätt, Box 2223, 550 02 Jönköping.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde snarast
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer HGO 2018/344
Kontakt
  • Dan Arvidsson Boij, Administrativ fiskal , 036-15 65 39
Publicerat 2018-11-13
Sista ansökningsdag 2018-12-20

Tillbaka till lediga jobb