Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.


Guide för Sveriges Domstolar (läs mer på http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Arbeta-i-Sveriges-Domstolar/ )


 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Verksamheten vid Förvaltningsrätten i Karlstad är organiserad i tre enheter, en dömande, en beredande och en kanslienhet. Vårt arbetssätt präglas av lagarbete i en modern organisation. Målen bereds i största möjliga mån av beredningsjurister, som i många fall är specialister. Domarrollen är i hög utsträckning renodlad och det finns utrymme för specialisering.

Vi erbjuder dig ett stimulerande och omväxlande arbete i en domstol med ett öppet och positivt arbetsklimat. Vi arbetar för att vara en nytänkande arbetsplats med delaktiga medarbetare som är engagerade i hela verksamheten.

Förvaltningsrätten arbetar ständigt med utveckla verksamheten. För närvarande fokuserar vi på digitalisering, domstolskultur och medarbetarskap. Som domare är du i högsta grad delaktig i vårt kvalitativa arbete med externt bemötande och vårt förtroendearbete.      

Kvalifikationer m.m.

Förutom att du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare bör du ha god samarbetsförmåga, vara öppen, drivande och beredd att engagera dig i både stora och små utvecklingsprojekt med förvaltningsrättens bästa i fokus. Som rådman tar du ett medansvar för hela verksamheten och för att arbetet vid domstolen utförs på ett rättssäkert och effektivt sätt.

Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Om Förvaltningsrätten i Karlstad

Förvaltningsrätten är en allmän förvaltningsdomstol i första instans med upptagningsområde Värmlands och Örebro län. Vår främsta uppgift är att avgöra tvister mellan enskilda och myndigheter. Förvaltningsrätten är belägen i Rådhuset i centrala Karlstad och delar lokaler med Värmlands tingsrätt.

Förvaltningsrätten har ca 50 anställda och dömer i ett stort antal måltyper, så som socialförsäkrings- och skattemål, mål enligt socialtjänstlagen och lagen om offentlig upphandling, tvångsmål samt en stor mängd andra förvaltningsmål. Domstolen håller muntliga förhandlingar även på de psykiatriska klinikerna i bl.a. Örebro och Kristinehamn. Karlstad är en levande och växande kommun, med starkt näringslivsklimat och universitet. Här finns möjlighet till en trivsam boendemiljö och en innehållsrik fritid. Staden har dessutom ett bra strategiskt läge, med goda och snabba förbindelser med större städer som Stockholm och Göteborg.  

Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Läs mer

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 103-2018
Kontakt
  • Marie-Jeanette Axelius Friberg, Lagman,, 054-14 85 01
Facklig företrädare
  • Caroline Tengberg, administrativ chef,, 054-14 85 35
Publicerat 2018-11-29
Sista ansökningsdag 2019-01-13

Tillbaka till lediga jobb