Domarnämnden

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.


Guide för Sveriges Domstolar (läs mer på http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Arbeta-i-Sveriges-Domstolar/ )


 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för föredragandena i Domarnämnden är att handlägga ärenden om anställning av ordinarie domare. Detta innefattar att läsa referenser, delta i intervjuer med sökandena och att upprätta förslag till beslut som föredras för nämnden när ärendena ska avgöras. Föredragandena får ta ett mycket stort ansvar för kontakter med domstolar runt om i landet och med sökande i anställningsärenden m.fl. samt är delaktiga i handläggningen av nämndens övriga ärendetyper. I arbetet ingår också att aktivt delta i nämndens utvecklings- och förändringsarbete, som ständigt pågår, Det begränsade antalet anställda på kansliet innebär att arbetsuppgifterna kommer att vara många och varierande.

Att arbeta som föredragande i Domarnämnden är både intressant och givande. Arbetet ger en fördjupad inblick i Sveriges Domstolar och värdefulla insikter om domstolsledning och rekrytering av domare. Som föredragande får man också goda möjligheter att skapa nya kontaktytor över hela landet.

Föredragandena anställs på viss tid, normalt ett år.Kvalifikationer

Vi söker dig som

  • vid tillträdet har fullgjort fiskalsåret i hov- eller kammarrätt eller har motsvarande erfarenheter
  • är mycket bra på att föredra ärenden och att skriva beslut
  • uppfyller mycket högt ställda krav på självständighet och drivkraft
  • har gott omdöme, god initiativförmåga och positiv inställning samt
  • har god förmåga att arbeta snabbt och noggrant, både självständigt och i grupp.Om Domarnämnden

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare eller hyresråd. Nämnden ska också bedriva ett aktivt och långsiktigt arbete för att tillgodose rekryteringsbehovet av ordinarie domare.

Vid Domarnämnden finns det ett kansli med en kanslichef, två-tre föredragande och två administratörer. Arbetsplatsen är belägen på Riddarholmen i Stockholm.

Övrigt

Skicka din ansökan innefattande referenser, meritförteckning och de övriga handlingar du vill åberopa samt löneanspråk till Domarnämnden, Box 2330, 103 18 Stockholm, eller per e-post till domarnamnden@dom.se. Vi vill ha din ansökan senast den 6 januari 2019. Ange diarienumret KAN 40-2018.Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde mars 2019
Löneform Individuell lönesättning tillämpas.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer KAN 40-2018
Kontakt
  • Karin Sandahl, kanslichef, 08-561 669 51
  • Linnea Andersson, föredragande, 08-561 669 52
  • Anna Överby, föredragande, 08-561 669 53
Publicerat 2018-12-06
Sista ansökningsdag 2019-01-06

Tillbaka till lediga jobb