Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.


Guide för Sveriges Domstolar (läs mer på http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Arbeta-i-Sveriges-Domstolar/ )


 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Norrtälje tingsrätt har för närvarande 17 anställda, varav fyra ordinarie domare. En av våra rådmän har sökt annan anställning och vi avser för det fall han erhåller den sökta anställningen att ersätta honom. Tingsrätten arbetar med moderna arbetsformer dels vad gäller brottmålen på en gemensam brottmålsavdelning i vilken bl.a. samtliga domare ingår, dels vad gäller tvistemål, konkurser och ärenden inom en traditionell rotelindelning där en domare, en domstolshandläggare och en notarie knyts till roteln. Vid tingsrätten handläggs ungefär lika många tvistemål som brottmål. Samtliga domare vid tingsrätten handlägger alla mål- och ärendetyper som förekommer. Vi arbetar tillsammans såväl inom brottmålsavdelningen som inom och över rotelgränserna för att få alla mål och ärenden avgjorda snabbt och rättssäkert. I allt detta arbete blir du en självklar del. Beredningen av brottmålen sköts i stor utsträckning av domstolshandläggare medan beredningen av ärenden och konkurser företrädesvis sköts av notarier. Domarna kan därför i huvudsak ägna sig åt beredning av tvistemål och dömande uppgifter. Samtliga domare på tingsrätten handleder och utbildar notarier.

Kvalifikationer m.m.

Du som söker ska vara en skicklig jurist och bör ha erfarenhet av såväl brottmål som tvistemål. Du ska ha en god analytisk förmåga och hög arbetskapacitet. Du bör vara intresserad av att handleda och utbilda andra samt av utvecklingsfrågor. Som rådman verkar du gemensamt med övrig personal för att arbetet vid domstolen utförs på ett rättssäkert och effektivt sätt.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Det innebär bland annat att juridisk skicklighet och erfarenhet är viktiga bedömningsgrunder. Det ställs också höga krav på omdöme, samarbetsförmåga, arbetsförmåga och självständighet. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Om Norrtälje tingsrätt

Norrtälje tingsrätt ligger nära allmänna kommunikationer vid södra infarten till Norrtälje, bara en timme från Stockholm, Uppsala och Arlanda. I augusti 2017 flyttade tingsrätten till nyrenoverade lokaler som har skräddarsytts för tingsrättens verksamhet och som på sikt ger möjlighet till ytterligare expansion. Vi eftersträvar ett öppet och välkomnande arbetsklimat samt arbetar kontinuerligt med att förbättra verksamheten. Tingsrättens medarbetare uppvisar ett stort engagemang, de trivs med arbetsuppgifterna och sammanhållningen är mycket god. Tingsrättens domsaga utgörs av Norrtälje kommun, hjärtat i Roslagen, som är en kommun under stor tillväxt. Här hittar du en idyllisk stadskärna, ett öppet landskap och en fantastisk skärgård. Kommunen har för närvarande omkring 60 000 invånare men sommartid uppgår befolkningen till mer än det dubbla och prognosen är att antalet permanent bosatta i kommunen kommer att uppgå till knappt 80 000 personer år 2040. 

Vi lägger stor vikt vid hälsoarbete och andra gemensamma aktiviteter.

Tingsrätten uppfyller – trots en ökad måltillströmning – samtliga av regeringen uppställda verksamhetsmål med marginal.

Övriga upplysningar

Tillsättningen gäller under förutsättning att nuvarande befattningshavare erhåller annan anställning.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Läs mer

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Norrtälje
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 119-2018
Kontakt
  • Anders Erlman, Lagman,, 0176-768 01
  • Ylva Myhrberg, Rådman,, 0176-768 03
Publicerat 2018-12-13
Sista ansökningsdag 2019-01-13

Tillbaka till lediga jobb