Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.


Guide för Sveriges Domstolar (läs mer på http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Arbeta-i-Sveriges-Domstolar/ )


 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Chefsrådmannen är chef för en av tingsrättens tre dömande avdelningar. Chefsrådmannen leder och fördelar arbetet på avdelningen samt ansvarar för att planera och följa upp arbetet. Chefsrådmannen ingår också i tingsrättens ledningsgrupp och deltar i utvecklingen av verksamheten.     

Kvalifikationer m.m.

Chefsrådmannen ska svara mot mycket högt ställda krav på yrkesskicklighet, analysförmåga, effektivitet och samarbetsförmåga. Vidare krävs en mycket god administrativ och kommunikativ förmåga. Chefsrådmannen ska ha ett engagerat och aktivt ledarskap. I detta ligger bl.a. att leda och motivera medarbetarna, skapa engagemang, sätta gränser och delegera. Chefsrådmannen ska också ha förmåga att se till hela domstolens bästa, att driva arbetet framåt och anpassa verksamheten efter nya förutsättningar. Dessutom ska chefsrådmannen ha förmåga att upprätthålla ett gott och öppet arbetsklimat som främjar delaktighet och trivsel på arbetsplatsen.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Om Helsingborgs tingsrätt

Vid Helsingborgs tingsrätt arbetar drygt 100 personer varav 16 ordinarie domare och sex tingsfiskaler. Verksamheten bedrivs i trivsamma och moderna lokaler i centrala Helsingborg. Tingsrätten är indelad i tre dömande avdelningar. Varje avdelning leds av en chefsrådman och har en kvalificerad beredningsorganisation. Beredningen av dispositiva tvistemål sköts i huvudsak av notarier under ledning av beredningsjurister. Beredningen av brottmål och familjemål utförs i huvudsak av domstolshandläggare. Till stöd för den dömande verksamheten finns en administrativ avdelning.

Tingsrätten uppfyller samtliga verksamhetsmål. Arbetsklimatet är öppet och välkomnande. Vid tingsrätten pågår ett kontinuerligt utvecklings- och kvalitetsarbete.

Övriga upplysningar

Tillsättningen gäller under förutsättning att nuvarande befattningshavare erhåller annan anställning.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Läs mer

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Helsingborg
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer 117-2018
Kontakt
  • Ylva Norling Jönsson, Lagman,, 042-199 749
  • Margita Åhsberg, Chefsrådman,, 042-199 765
Publicerat 2018-12-13
Sista ansökningsdag 2019-01-13

Tillbaka till lediga jobb