Högsta domstolen

Högsta domstolens huvuduppgift är att leda rättstillämpningen genom vägledande avgöranden. Högsta domstolen är sista instans för tvistemål, brottmål och ärenden som har avgjorts av hovrätt. Vid sidan av huvuduppgiften att vara prejudikatinstans prövar Högsta domstolen också ärenden om resning, domvilla, återställande av försutten tid samt ärenden rörande andra staters begäran om utlämning och vissa ärenden som rör advokater. Vid Högsta domstolen arbetar totalt ca 90 personer, varav 16 är domare (justitieråd). Högsta domstolen är organiserad i två dömande avdelningar och ett kansli, som består av två beredningsenheter och en administrativ enhet som inkluderar registratorskontor och arkiv.

Beredningschefer leder arbetet på beredningsenheterna. Det finns en gemensam handläggarchef som har personalansvar för domstolshandläggarna och leder deras arbete.

Arbetsuppgifter

Som sommarnotarie får du arbeta dels vid Högsta domstolens registratorskontor, dels på beredningsenheterna, t.ex. med rättsutredningar. Du får också bistå de administrativa fiskalerna i deras arbete.

Kvalifikationer

Behörig att söka är den som är svensk medborgare och som vid tidpunkten för anställningstidens början har läst minst sju terminer på juristprogrammet, inklusive straff- och processrätten. Anställningen ska ha avslutats innan sökanden har tagit juristexamen.

Du bör ha mycket goda betyg från genomförda delar av juristutbildningen. Fördjupningskurser inom civil-, straff- eller processrätt kan vara meriterande. Du ska vara serviceinriktad och ha lätt att samarbeta med andra. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt

Till ansökan ska bifogas personligt brev, CV, betyg från juristprogrammet och övriga intyg eller betyg som åberopas.

Anställningsform Sommarjobb / Säsongsanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad Tidsbegränsad till: 6-8 veckor
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 860-2018
Kontakt
  • Simon Rosdahl, administrativ fiskal, 08-561 666 61, simon.rosdahl@dom.se
  • Mathilde Ramel, administrativ fiskal, 08-561 666 78, mathilde.ramel@dom.se
  • Tove Levelind, enhetschef registrering och arkiv, 08-561 666 46, tove.levelind@dom.se
Facklig företrädare
  • Emma Kvartsberg, Jusek, 08-561 666 17, emma.kvartsberg@dom.se
Publicerat 2018-12-19
Sista ansökningsdag 2019-01-13

Tillbaka till lediga jobb