Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.


Guide för Sveriges Domstolar (läs mer på http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Arbeta-i-Sveriges-Domstolar/ )


 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Kammarrättens huvuduppgift är att överpröva mål som överklagas från förvaltningsrätt. Förfarandet är i huvudsak skriftligt men muntlig förhandling förekommer som komplement. Som tf. kammarrättsråd har du en central roll i den dömande verksamheten där du är en av ledamöterna i rätten. Andra arbetsuppgifter är att bereda målen så att de blir klara att avgöra. Målen föredras i stor omfattning av en föredragande jurist eller fiskal men du föredrar också själv mål.

Utöver arbetsuppgifterna inom den dömande verksamheten förväntas du vara delaktig i arbetet med att utveckla och förbättra kvalitén avseende verksamheten. Du har även ansvar för att delta i remissarbete samt handleda jurister i domarutbildningen.

Kvalifikationer m.m.

Kammarrätten söker en mycket skicklig och effektiv jurist. Goda kunskaper inom de rättsområden som ingår i kammarrättens verksamhet kan vara särskilt meriterande. Du ska ha en mycket god analysförmåga och förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Det läggs stor vikt vid att du tar eget ansvar och har ett mycket gott omdöme. Du förväntas ha en mycket bra samarbetsförmåga och ta ett ansvar för att det kollegiala arbetet i kammarrätten kan utföras på ett rättssäkert och effektivt sätt.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns möjligheter till fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Om Kammarrätten i Sundsvall

Kammarrätten i Sundsvall är en av landets fyra kammarrätter. Domstolens huvudsakliga uppgift är att pröva de mål som överklagas från förvaltningsrätterna i Falun, Härnösand, Umeå och Luleå. De vanligaste måltyperna är skattemål, socialförsäkringsmål, mål enligt socialtjänstlagen samt olika mål som avser tvång mot person. Förutom att handlägga mål har kammarrätten i uppdrag att utbilda fiskaler och assessorer i den 4-åriga domarutbildningen.

Kammarrätten har drygt 50 medarbetare varav cirka 40 är jurister. Domstolen är uppdelad i två dömande avdelningar, ett målkansli och en administrativ enhet som är gemensam med Hovrätten för Nedre Norrland.

Kammarrätten i Sundsvall är en domstol som ständigt utvecklar arbetsformerna för att uppfylla medborgarnas krav på rättssäkerhet, effektivitet, öppenhet och tillgänglighet. Vi eftersträvar ett öppet och trivsamt arbetsklimat där allas delaktighet och ansvarstagande värdesätts.

I Sundsvall med närliggande tätorter bor cirka 110 000 personer. I Sundsvall finns förutom domstolen universitet och flera statliga verk som samverkar inom ramen för organisationen Myndighetsnätverket. Det finns goda allmänna kommunikationer både till och från Sundsvall och stora möjligheter till friluftsaktiviteter. 

Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Omfattning: 12 månader

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Läs mer

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer 125-2018
Kontakt
  • Ylva Johansson, kammarrättspresident,, 060-18 66 01
  • Mats Törnered, kammarrättslagman,, 060-18 66 40
Facklig företrädare
  • Petra Ebbing (Saco-S), kammarrättsråd,, 060-18 66 47
Publicerat 2019-01-03
Sista ansökningsdag 2019-01-27

Tillbaka till lediga jobb