Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Chefsrådmannen är chef för en av tingsrättens fyra dömande avdelningar och ingår i tingsrättens ledningsgrupp. Till stöd i arbetet att leda avdelningen har chefsrådmannen en ställföreträdande chefsrådman och en handläggarchef. Chefsrådmannen förväntas delta i den dömande verksamheten ungefär hälften av sin arbetstid.

Kvalifikationer m.m.

Vi söker dig som svarar mot mycket högt ställda krav på yrkesskicklighet, effektivitet och samarbetsförmåga. Det är viktigt att du har ett engagerat ledarskap och kan få alla medarbetare att känna att deras insatser räknas. Du ska kunna skapa en arbetsmiljö som uppmuntrar delaktighet, där medarbetarna har möjlighet att utvecklas och trivas. För att verksamheten ska fungera så bra som möjligt måste du kunna sätta upp mål, förankra dessa samt engagera och stötta medarbetarna att tillsammans nå målen. Vi har ett mycket välfungerande samarbete mellan avdelningarna, vilket kräver en helhetssyn på tingsrättens uppdrag. Du måste vara en skicklig administratör med kunskap och vilja att utveckla verksamheten på det sätt som framtidens utmaningar kommer att kräva. Det är också viktigt att du är en duktig kommunikatör.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofiler för ordinarie domare och för chefer. Kravprofilerna hittar du via länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Om Malmö tingsrätt

Malmö tingsrätt är en av landets största tingsrätter med drygt 150 medarbetare. Vi finns i trevliga lokaler i centrala Malmö. Inom några år flyttar vi till nya, moderna lokaler i närheten av centralstationen i Malmö.

Malmö tingsrätt är en modern domstol med duktiga och engagerade medarbetare. Verksamheten kännetecknas av hög kvalitet och effektiv handläggning. Vi har ett öppet och trivsamt arbetsklimat.

Organisatoriskt är vi indelade i fyra dömande avdelningar och en administrativ enhet. Tingsrätten genomförde i september 2018 en större omorganisation. Genom omorganisationen skapade vi en ren brottmålsavdelning där vi, förutom övriga brottmål, handlägger alla brottmål med en huvudförhandlingstid överstigande tre dagar. Övriga tre avdelningar handlägger både brottmål och tvistemål. Domarna har fått påverka vid vilken avdelning de vill tjänstgöra. Beredningsorganisationen är väl utbyggd, med bl.a. beredningsjurister.


Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Läs mer

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer 63-2019
Kontakt
  • Eva Wendel Rosberg, lagman,, 070-650 16 35
Facklig företrädare
  • Niklas Ljungren (Saco-S), rådman,, 040-35 33 76
  • Christina NIlsson (Saco-S), rådman,, 040-35 33 23
Publicerat 2019-08-08
Sista ansökningsdag 2019-09-01

Tillbaka till lediga jobb