Arbetsplatsbeskrivning

Högsta förvaltningsdomstolen är den högsta instansen för de allmänna förvalt­ningsdomstolarna. Vid domstolen arbetar ca 85 personer. Utöver justitieråden finns en kanslichef, beredningschefer, justitiesekreterare, beredningsjurister samt administrativ per­sonal. Högsta förvaltningsdomstolens lokaler är vackert och centralt belägna i hi­storiska byggnader på Riddarholmen i Stockholm.

Domstolens beredande organisation består av tre specialiserade beredningsen­heter. Varje enhet leds av en beredningschef. I en beredningsenhet ingår ca 12 justitiesekreterare/beredningsjurister och fyra domstolshandläggare. Enheterna har följande huvud­sakliga inriktning;

  • socialförsäkring, offentlig upphandling samt offentlighet och sekretess, 
  • sociala mål och tvångsvårdsmål,  
  • skatter och folkbokföring                                                                                                                                                                                 

Arbetsbeskrivning

Beredningschefen ska medverka till att domstolens verksamhetsmål nås. Detta sker genom arbetsledning, personalansvar och uppföljning. Härutöver sköter be­redningschefen viss inkorgsgranskning på enheten. Till beredningschefens ar­betsuppgifter hör vidare bl.a. att organisera arbetet på enheten, att samordna, fördela och omfördela mål och att vara ett stöd för medarbetarna i både sak- och handläggningsfrågor. Beredningschefen ingår i kanslichefens ledningsgrupp, vil­ket bl.a. innebär delaktighet i arbetet med olika strategiska och organisatoriska frågor på domstolen.

Domstolen söker nu en beredningschef med placering på enheten för skatter och folkbokföring.

Kvalifikationer

Högsta förvaltningsdomstolen söker en skicklig jurist med gedigen domstolserfa­renhet, företrädesvis en ordinarie domare. Tidigare chefserfarenhet och erfaren­het av arbete i Högsta förvaltningsdomstolen är meriterande. Särskilda kunskap­er inom något eller några av de rättsområden som bereds på den aktuella enhet­en är också meriterande. Mot bakgrund av det personalansvar som följer med befattningen samt arbetet i ledningsgruppen lägger domstolen stor vikt vid dokumenterat goda ledaregenskaper och god social kompetens, se Chefsprofil för chefer inom Sveriges Domstolar på Domarnämndens webbplats.

Högsta förvaltningsdomstolen eftersträvar en jämn könsfördelning och ser därför gärna manliga sökande. I rekryteringsprocessen kommer det att ingå testförfarande.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HFD 2019-533
Kontakt
  • Doris Högne Rydheim, 08-56167683
  • Ingrid Utne, 08-56167702
Facklig företrädare
  • Sara Westerlund, (SACO) justitiesekreterare, 08-56167727
  • Lina Spelyte Cedvall, (ST) domstolshandläggare, 08-56167627
Publicerat 2019-10-08
Sista ansökningsdag 2019-11-12

Tillbaka till lediga jobb