Göteborgs tingsrätt

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill ha ett omväxlande arbete i en professionell och stimulerande miljö. Tingsrätten är en av landets största domstolar och handlägger många omfattande och komplicerade mål. Vi tycker att det är viktigt att vi ligger i framkant och tar ansvar för utvecklingsfrågor av betydelse för Sveriges Domstolar.

Som chefsrådman på tingsrätten kommer du att vara chef på en av tingsrättens dömande avdelningar och ha ett övergripande ansvar för avdelningen. Du leder, följer upp och utvecklar verksamheten på din avdelning. Du ansvarar även för planering, utsättning och bemanning av avdelningens mål och ärenden. Som chefsrådman kommer du också att ha förhandlingar i snitt 1,5 - 2 dagar i veckan. Tillsammans med den rådman som är din ställföreträdare och avdelningens handläggarchef ansvarar du för att skapa en god laganda och ett engagemang bland medarbetarna.

I egenskap av avdelningschef är du delaktig i tingsrättens övergripande strategiska arbete genom medverkan i tingsrättens ledningsgrupp. Du förväntas engagera dig i verksamhetsutvecklingsfrågor och kan komma att leda någon av tingsrättens kvalitetsgrupper.

 

Kvalifikationer m.m.

På en chefsrådman ställs mycket höga krav. Förutom stor juridisk skicklighet och en arbetsförmåga utöver det vanliga krävs både intresse av och fallenhet för ledning och administration. Det krävs att du är drivande i såväl målarbetet som i det generella utvecklingsarbetet som ständigt pågår vid tingsrätten.

En chefsrådman måste ha en mycket god kommunikativ förmåga. Det är viktigt att kunna engagera och utveckla sina medarbetare och bidra till en god stämning. Som ledare är du trygg, stabil och har en god självinsikt. Andra viktiga egenskaper är målmedvetenhet och förmågan att själv ta ansvar för att driva processer framåt och kunna göra korrekta avvägningar och prioriteringar.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Ordinarie domare anställs med fullmakt.Om Göteborgs tingsrätt

Göteborgs tingsrätt, som är en av Sveriges största tingsrätter, finns i moderna lokaler vid Ullevi i centrala Göteborg och har ca 230 anställda. Tingsrättens domkrets omfattar Göteborg, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille och Öckerö kommuner. Domstolen är en öppen och modern arbetsplats med engagerade medarbetare. På domstolen pågår ständigt ett arbete med att utveckla verksamheten.

Tingsrätten betonar vikten av ett gott medarbetarskap som utgår från fyra förhållningssätt: engagemang, ansvar, laganda och nytänkande. Genom dessa förhållningssätt skapas en gemensam syn på tingsrättens uppdrag och arbetsplatsen präglas av professionalitet, trivsel och sammanhållning.

Domstolen är från och med den 1 oktober 2019 indelad i sex dömande avdelningar och en administrativ avdelning. På varje dömande avdelning arbetar ca 25 medarbetare. En dömande avdelning leds av en chefsrådman och på avdelningen tjänstgör 5-6 rådmän samt fiskaler. I beredningsorganisationen arbetar en beredningsdomare, en beredningsjurist, domstolshandläggare och notarier.

Samtliga dömande avdelningar handlägger alla typer av mål och ärenden med viss specialisering. Domstolen har ungefär lika många tvistemål som brottmål. En relativt hög andel av brottmålen är förtursmål. Sammanlagt handlägger domstolen cirka 17 000 brottmål, tvistemål och ärenden varje år.Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofiler m.m.

OBS! Ansökningstiden har förlängts.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 98-2019
Kontakt
  • Johan Kvart, lagman,, 031-701 13 50
  • Jennie Mellbin, chefsrådman,, 031-701 11 55
Facklig företrädare
  • Christina Brockmeyer (Saco-S Domstol), rådman,, 031-701 11 38
Publicerat 2019-10-17
Sista ansökningsdag 2019-11-24

Tillbaka till lediga jobb