Stockholms tingsrätt

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Stockholms tingsrätt är landets största tingsrätt. Domstolen är indelad i fem dömande avdelningar. En av de dömande avdelningarna är Patent- och Marknadsdomstolen och de andra fyra avdelningarna är allmänna avdelningar. De allmänna avdelningarna har mellan 40 och 60 medarbetare och handlägger tvistemål, brottmål och familjemål. Målen är inte sällan omfattande och uppmärksammade. Tvistemålen utgör en förhållandevis stor del av verksamheten och tingsrätten handlägger många stora kommersiella tvister. På avdelningarna finns sju-åtta rådmän och en av rådmännen är chefsrådmannens ställföreträdare. På varje avdelning finns det fiskaler och en beredningsorganisation med beredningsjurister, notarier och domstolshandläggare.

Eftersom en chefsrådman slutar, söker tingsrätten för närvarande i vart fall en chefsrådman. Den chefsrådman som ska ersättas tjänstgör på en allmän avdelning.

Som chefsrådman ingår du i tingsrättens ledningsgrupp tillsammans med lagmannen, de andra chefsrådmännen och den administrativa direktören.

Chefsrådmannen leder verksamheten på en av tingsrättens dömande avdelningar tillsammans med sin egen ledningsgrupp som består av ställföreträdaren och handläggarchefen. Chefsrådmannens ställföreträdare har personalansvaret för notarier och ett särskilt ansvar för indelning av domare på förhandlingar. Handläggarchefen har personalansvaret för domstolshandläggarna.

Tingsrätten arbetar fortlöpande med att utveckla verksamheten. Arbetet bygger på ett gott ledarskap och medarbetarskap där medarbetarna får möjlighet att bidra till en ökad kvalitet i olika avseenden. För närvarande arbetar vi med att stärka domarnas roll i beredningen av målen och med att ge förutsättningar för en hög grad av specialistkompetens inom olika rättsliga områden. En ledstjärna i detta arbete är att skapa en sammanhållen tingsrätt med ett gott bemötande.

Kvalifikationer m.m.

Arbetet som chefsrådman i tingsrätten ställer mycket höga krav på juridisk skicklighet och omdöme. Du deltar i hög utsträckning i den dömande verksamheten och sitter ofta ordförande i de omfattande och uppmärksammade mål som handläggs vid domstolen. Samtidigt ställs höga krav på ditt ledarskap och din förmåga att både se till hela tingsrättens bästa och utveckla verksamheten på den avdelning du har ansvar för tillsammans med ställföreträdaren och handläggarchefen. Förutom att du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer bör du vara öppen, drivande, målmedveten och beredd att engagera dig i tingsrättens utvecklingsarbete med hela tingsrättens bästa i fokus.

Domarnämndens kravprofiler hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning inom ramen för Domstolsakademin.

Om Stockholms tingsrätt

Stockholms tingsrätt är landets största tingsrätt med drygt 300 medarbetare. Vi finns i det centralt belägna Rådhuset på Kungsholmen. Tingsrätten är indelad i fem dömande avdelningar och en administrativ avdelning som bl.a. svarar för HR-, ekonomi-, IT- och service- och säkerhetsfrågor vid domstolen.

Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.


Obs! Förlängd ansökningstid.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 107-2019
Kontakt
  • Gudrun Antemar, lagman,, 08-561 650 51
  • Amina Lundqvist, administrativ direktör, , 08-561 650 62
Publicerat 2019-10-31
Sista ansökningsdag 2019-12-08

Tillbaka till lediga jobb