Svea hovrätt

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Hovrätten söker ett eller flera hovrättsråd tillika vice ordförande för placering i första hand på den avdelning som inrymmer Patent- och marknadsöverdomstolen och som därutöver är specialiserad på omfattande tvistemål, skiljemannarätt och hyresrätt (avdelning 2). Som domare deltar du i hovrättens dömande verksamhet och har ett självständigt ansvar för att arbetet i domstolen utförs på ett rättssäkert och effektivt sätt. En vice ordförande fungerar i del flesta fall som rättens ordförande vid kollegial sammansättning, med det särskilda ansvar som detta innebär. I rollen som vice ordförande ligger därutöver att ta ansvar för en enhetlig rättstillämpning, vilket främst sker genom samarbete med övriga vice ordförande inom hovrätten. I arbetsuppgifterna ingår även att handleda fiskaler och föredragande, att delta i domstolens utbildnings- och utvecklingsarbete, besvara remisser samt att representera hovrätten externt, exempelvis i media.Kvalifikationer m.m.

Hovrätten söker dig som svarar mot mycket högt ställda krav på juridisk skicklighet och kunskaper om de rättsområden som hanteras i domstolen. Stor erfarenhet av självständigt rättsligt beslutsfattande är en självklarhet, liksom mycket god förmåga att leda muntliga förhandlingar med såväl tydlighet som gott bemötande av rättens samtliga aktörer. Du ska vidare ha mycket god analysförmåga och förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. En vice ordförande måste ha integritet, dvs. kunna tänka självständigt och kritiskt utan att låta sig påverkas av tillfälliga strömningar i samhället eller tryck från massmedia och andra. Du förväntas också ha mycket god förmåga att samarbeta med alla personalkategorier samt intresse för att handleda bland annat unga jurister. Du bör vara uthållig, stresstålig och ha förmåga att fatta beslut inom rimlig tid med hög kvalitet. En vice ordförande bör därutöver ha förmåga att entusiasmera medarbetare och bidra till en anda av delaktighet i verksamheten samt intresse för utveckling av avdelningens och domstolens verksamhet. Hovrätten lägger stor vikt vid att du tar eget ansvar och har ett mycket gott omdöme.

Bakgrund som ordinarie domare inom Patent- och marknadsöverdomstolens rättsområden är särskilt meriterande i denna rekrytering. Även erfarenhet från annat kvalificerat juridiskt arbete inom Patent- och marknadsöversdomstolens rättsområden är särskilt meriterande.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidare utbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Ordinarie domare anställs med fullmakt.Om Svea hovrätt

Svea hovrätt är landets största hovrätt med ca 330 anställda. Hovrättens lokaler är vackert belägna på Riddarholmen centralt i Stockholm. Organisatoriskt består hovrätten av åtta dömande avdelningar och en administrativ enhet. Sex av avdelningarna är allmänna avdelningar (brottmål och tvistemål) medan två av avdelningarna är specialiserade (miljö-, plan- och bygg- samt fastighetsrätt respektive immaterial-, marknadsförings- och konkurrensrätt, omfattande tvistemål, skiljemannarätt samt hyresrätt). De två specialiserade avdelningarna inrymmer de särskilda domstolarna Patent- och marknadsöverdomstolen (avdelning 2) respektive Mark- och miljööverdomstolen (avdelning 6).

Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-ost) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 103-2019
Kontakt
  • Anders Perklev, hovrättspresident,, 08-561 671 41
  • Christine Lager, hovrättslagman,, 08-561 675 41
  • David Säfwe, kanslichef,, 08-561 671 42
Facklig företrädare
  • Roger Wikström (Saco-S), hovrättsråd,, 08-561 674 38
Publicerat 2019-10-31
Sista ansökningsdag 2019-11-24

Tillbaka till lediga jobb