Göta hovrätt

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Hovrätten söker en hovrättslagman. Lagmannen är idag chef för en av hovrättens tre dömande avdelningar. Lagmannen leder och fördelar arbetet på avdelningen och har också det övergripande personalansvaret för avdelningens jurister, ca 15 personer. Hovrätten kommer i närtid att påbörja en försöksverksamhet med en annan organisation som innebär att chefsuppdraget kan komma att förändras.

Som hovrättslagman är du ordförande vid förhandlingar och föredragningar. Du ägnar dig också åt domskrivning, arbetsledning i form av schemaläggning, handledning m.m. Du ingår vidare i hovrättens ledningsgrupp och deltar i det strategiska arbetet kring bl.a. verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning.Kvalifikationer m.m.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Ordinarie domare anställs med fullmakt.Om Göta hovrätt

Göta hovrätt är en trevlig arbetsplats, med lokaler i centrala Jönköping. Hovrätten har ca 85 anställda, varav knappt 30 är ordinarie domare och ca 25 domare under utbildning. Vi satsar på hög kvalitet i dömandet och den övriga verksamheten. Allas delaktighet och ansvarstagande värdesätts och tas till vara, och vi värnar om ett öppet och trivsamt arbetsklimat. Vi arbetar aktivt med att utveckla vår verksamhet och att renodla domarrollen.

Jönköping är en av Sveriges tio största kommuner, med knappt 140 000 invånare. Jönköping är en av landets ekonomiskt starkaste regioner och växer med ca 1 500 personer per år. Kommunen är en attraktiv tillväxtregion. I Jönköpings finns bra kommunikationer samt ett rikt kulturutbud.Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofiler m.m.Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 113-2019
Kontakt
  • Charlotte Brokelind, hovrättspresident,, 036-15 65 88
  • Mats Lundeholm, hovrättslagman,, 036-15 69 40
Publicerat 2019-11-21
Sista ansökningsdag 2019-12-15

Tillbaka till lediga jobb