Vänersborgs tingsrätt

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna som praktikant motsvarar till stor del de uppgifter som nyanställda notarier utför vid tingsrätten. Du deltar framför allt i beredningen av brottmål och är protokollförare vid huvudförhandlingar och häktningsförhandlingar samt skriver förslag till domar och beslut. Om möjlighet finns kan du också protokollföra eller närvara vid tvistemålsförhandlingar. Under praktikperioden på mark- och miljödomstolen kommer du att få skriva förslag till domar och beslut samt delta i sammanträden. Oavsett framtida yrkesplaner är praktiken en bra erfarenhet för att få en inblick i domstolsprocessen och rättsväsendet i stort.

Kvalifikationer

Du ska studera på Juristprogrammet och ha slutfört termin sex.

Ingen yrkeserfarenhet krävs.

Praktiktjänstens omfattning

Omfattning: Heltid

Observera att arbetstillfället inte avser någon anställning utan är en oavlönad praktiktjänstgöring. Praktiken omfattar tio veckor under andra hälften av vårterminen 2020.

Två platser är placerade på tingsrättens allmänna avdelning och en plats är placerad på mark- och miljödomstolen.

Ansökan

Ansökan görs via Varbi.

CV, personligt brev och kopia på senaste studieutdraget från Juristprogrammet ska finnas med i ansökan.

Ange om du önskar placering på den allmänna avdelningen eller på mark- och miljödomstolen.

Vilka är vi?

Vänersborgs tingsrätt har idag omkring 90 anställda som är indelade på tre dömande avdelningar och en administrativ enhet. Avdelning 1 är en allmän avdelning som handlägger brottmål, tvistemål, konkurser och domstolsärenden. Avdelningarna 2 och 3 är mark- och miljödomstol som handlägger miljömål, fastighetsmål, mål enligt plan- och bygglagen samt Va-mål. På tingsrätten tjänstgör rådmän, tekniska råd, beredningsjurister, notarier, domstolshandläggare och administrativ personal. Tingsrätten är en modern arbetsplats med fina och vackert belägna lokaler, med goda pendlingsmöjligheter t.ex. från Göteborg.Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Våren 2020
Antal lediga befattningar 3
Ort Vänersborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer TVB 2019/329
Kontakt
  • Caroline Zakariasson, beredningsjurist (allm avd), 0521-270 245
  • Liridona Preteni, notarie (allm avd), 0521-270 257
  • Charlotte Stenberg Magnusson, ber.jurist (MMD), 0521-270 217
Publicerat 2019-12-10
Sista ansökningsdag 2020-01-31

Tillbaka till lediga jobb