Göta hovrätt
Särskild domarutbildning

Den särskilda domarutbildningen inleds med tjänstgöring som fiskal i Göta hovrätt under nio månader och därefter följer tre månaders tjänstgöring som hovrättsfiskal i Mark- och miljööverdomstolen. Därefter följer arbete som tingsfiskal vid Växjö tingsrätt i minst två år, varav ett år vid mark- och miljödomstolen och ett år på en allmän avdelning. Slutligen återvänder man till hovrätten för att fullgöra s.k. adjunktionstjänstgöring. Adjunktionstjänstgöringen delas upp på så sätt att man tjänstgör sex månader vid Mark- och miljööverdomstolen och därefter sex månader i Göta hovrätt. Efter godkänd adjunktionstjänstgöring förordnas man till hovrättsassessor. Därmed är den särskilda domarutbildningen avslutad.

Arbetsuppgifter

I hovrätten har fiskalen bland annat ansvar för att förbereda och föredra de mål och ärenden som hovrätten har att avgöra. Arbetet innefattar utförande av rättsutredningar, upprättande av förslag till avgörande och deltagande i förhandlingar. I tingsrätten arbetar fiskalen med dömande uppgifter antingen på eget ansvar eller tillsammans med andra domare. Under adjunktionstjänstgöringen arbetar man som ledamot av rätten.

Under tjänstgöringstiden som fiskal, i såväl tingsrätt som hovrätt och under adjunktionstjänstgöringen, genomgår man ett av Domstolsverket anordnat utbildningsprogram som för närvarande består av tio delkurser. Utöver detta erbjuder Göta hovrätt ett antal interna utbildningstillfällen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har fullgjort notarieutbildningen med goda betyg. Du ska ha ett intresse för miljö- och fastighetsrätt samt plan- och byggrätt. Tidigare erfarenheter inom dessa rättsområden är en merit. Anställningen inleds med sex månaders provanställning. Efter prövning övergår anställningen till att vara tills vidare. Vi söker dig som kan tillträda tjänsten senast den 1 april 2020.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om tjänsten kan du få genom att kontakta hovrättens administrativa assessor Karin Gustafsson, 036-156511.

Ansökan ska ske på den blankett som tagits fram för ansökan om anställning som fiskal i hovrätt och kammarrätt. Blanketten finns tillgänglig på Göta hovrätts webbplats:

https://www.domstol.se/gota-hovratt/om-hovratten/organisation/mark--och-miljofiskal

Det är önskvärt att ett personligt brev bifogas ansökan. Ansökan skickas antingen per e-post till gota.hovratt@dom.se eller per post till Göta hovrätt, Box 2223, 550 02 Jönköping. Ansökan ska ha kommit in senast den 31 januari 2020.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Senast 1 april 2020
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer HGO 2019-351
Kontakt
  • Karin Gustafsson, 036-156511
Publicerat 2019-12-11
Sista ansökningsdag 2020-01-31

Tillbaka till lediga jobb