Förvaltningsrätten i Karlstad

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Verksamheten vid Förvaltningsrätten i Karlstad är organiserad i tre enheter, en dömande, en beredande och en kanslienhet. Vårt arbetssätt präglas av lagarbete i en modern organisation. Målen bereds i största möjliga mån av beredningsjurister, som i många fall är specialister. Domarrollen är i hög utsträckning renodlad och det finns utrymme för specialisering.

Vi erbjuder dig ett stimulerande och omväxlande arbete i en domstol med ett öppet och positivt arbetsklimat. Vi arbetar för att vara en nytänkande arbetsplats med delaktiga medarbetare som är engagerade i hela verksamheten.

Förvaltningsrätten arbetar ständigt med att utveckla verksamheten. För närvarande fokuserar vi på digitalisering och effektiva arbetssätt. Som domare är du också i högsta grad delaktig i vårt arbete med externt bemötande och i vårt förtroendearbete.

Kvalifikationer m.m.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Förutom att du ska vara en skicklig jurist krävs att du som person är öppen och flexibel och har en hög arbetskapacitet. Du förutsätts vara drivande i såväl målarbetet som i det utvecklings- och effektiviseringsarbete som ständigt pågår vid förvaltningsrätten. Du bör också ha god samarbetsförmåga och en mycket god kommunikationsförmåga. Eftersom det ingår att leda yngre jurister i deras arbete förväntar vi oss att du har intresse och fallenhet för detta. Det kan vara meriterande om du har erfarenhet av arbete med socialförsäkringsmål.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Om Förvaltningsrätten i Karlstad

Förvaltningsrätten är en allmän förvaltningsdomstol i första instans med upptagningsområde Värmlands och Örebro län. Vår främsta uppgift är att avgöra tvister mellan enskilda och myndigheter. Förvaltningsrätten är belägen i Rådhuset i centrala Karlstad och delar lokaler med Värmlands tingsrätt.

Förvaltningsrätten har ca 45 anställda och dömer i ett stort antal måltyper, så som socialförsäkrings- och skattemål, mål enligt socialtjänstlagen och lagen om offentlig upphandling, tvångsmål samt en stor mängd andra förvaltningsmål. Domstolen håller muntliga förhandlingar även på de psykiatriska klinikerna i bl.a. Örebro och Kristinehamn. Karlstad är en levande och växande kommun, med starkt näringslivsklimat och universitet. Här finns möjlighet till en trivsam boendemiljö och en innehållsrik fritid. Staden har dessutom ett bra strategiskt läge, med goda och snabba förbindelser med större städer som Stockholm och Göteborg.

Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil, m.m.

Obs! Förlängd ansökningstid.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 106-2019
Kontakt
  • Marie-Jeanette Axélius Friberg, lagman, , 054-14 85 01
  • Caroline Tengberg, administrativ chef,, 054-14 85 35
Publicerat 2020-01-02
Sista ansökningsdag 2020-02-09

Tillbaka till lediga jobb