Kammarrätten i Sundsvall

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Kammarrättens huvuduppgift är att överpröva mål som överklagas från förvaltningsrätt. Förfarandet är i huvudsak skriftligt men muntlig förhandling förekommer som komplement. Som kammarrättsråd har du en central roll i den dömande verksamheten där du är en av ledamöterna i rätten. Andra arbetsuppgifter är att bereda målen så att de blir klara att avgöra. Målen föredras i stor omfattning av en föredragande jurist eller fiskal men du föredrar också själv mål.

Utöver arbetsuppgifterna inom den dömande verksamheten är du delaktig i arbetet med att utveckla och bidra till att verksamheten håller en god kvalitet och att verksamhetsmålen uppfylls. Du har även ansvar för att delta i remissarbete samt handleda jurister i domarutbildningen.

Kvalifikationer m.m.

Du som söker ska vara en mycket skicklig jurist. Du ska ha en mycket god analysförmåga och förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Goda kunskaper inom de rättsområden som ingår i kammarrättens verksamhet kan vara särskilt meriterande. Det läggs stor vikt vid att du tar eget ansvar och har ett mycket gott omdöme. Du förväntas ha en mycket bra samarbetsförmåga och ta ett ansvar för att det kollegiala arbetet i kammarrätten kan utföras på ett rättssäkert och effektivt sätt samt bidra till trivseln på arbetsplatsen.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Om Kammarrätten i Sundsvall

Kammarrätten i Sundsvall är en av landets fyra kammarrätter. Domstolens huvudsakliga uppgift är att pröva de mål som överklagas från förvaltningsrätterna i Falun, Härnösand, Umeå och Luleå. De vanligaste måltyperna är bl. a. skattemål, socialförsäkringsmål, mål enligt socialtjänstlagen, sekretessmål samt olika mål som avser tvång mot person. Förutom att handlägga mål har kammarrätten i uppdrag att utbilda fiskaler och assessorer i den 4-åriga domarutbildningen.

Kammarrätten har drygt 50 medarbetare varav cirka 40 är jurister. Domstolen är uppdelad i två dömande avdelningar, ett målkansli och en administrativ enhet som är gemensam med Hovrätten för Nedre Norrland.

Kammarrätten i Sundsvall är en domstol som ständigt utvecklar arbetsformerna för att uppfylla medborgarnas krav på rättssäkerhet, effektivitet, öppenhet och tillgänglighet. Vi eftersträvar ett öppet och trivsamt arbetsklimat där allas delaktighet och ansvarstagande värdesätts.

I Sundsvall med närliggande tätorter bor cirka 110 000 personer. I Sundsvall finns förutom domstolen universitet och flera statliga verk som samverkar inom ramen för organisationen Myndighetsnätverket. Det finns goda allmänna kommunikationer både till och från Sundsvall och stora möjligheter till friluftsaktiviteter.

Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och handlingar som den sökande önskar åberopa ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofiler m.m.

Obs! Förlängd ansökningstid.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer 6-2020
Kontakt
  • Ylva Johansson, kammarrättspresident,, 060-18 66 01
  • Mats Törnered, kammarrättslagman,, 060-18 66 40
Facklig företrädare
  • Åsa Ärlebrant, kammarrättsråd,, 060-18 66 57
Publicerat 2020-01-23
Sista ansökningsdag 2020-03-01

Tillbaka till lediga jobb