Högsta domstolen

Högsta domstolens huvuduppgift är att leda rättstillämpningen genom vägledande avgöranden. Högsta domstolen är sista instans för tvistemål, brottmål och ärenden som har avgjorts av hovrätt. Vid sidan av huvuduppgiften att vara prejudikatinstans prövar Högsta domstolen också ärenden om resning, domvilla, återställande av försutten tid samt ärenden rörande andra staters begäran om utlämning och vissa ärenden som rör advokater. Vid Högsta domstolen arbetar totalt ca 90 personer, varav 16 är domare (justitieråd). Högsta domstolen är organiserad i två dömande avdelningar och ett kansli, som består av två beredningsenheter och en administrativ enhet som inkluderar registratorskontor och arkiv.

Arbetsuppgifter

Tjänstgöringen som justitiesekreterare i Högsta domstolen spänner över många rättsområden, särskilt civilrätt, straffrätt och processrätt. Justitiesekreteraren får goda kunskaper om praxis, blir väl förtrogen med förarbeten och doktrin inom de allmänna domstolarnas verksamhetsområde samt ökar sin förmåga att analysera rättsliga frågor.

Som justitiesekreterare ansvarar du för beredning och föredragning av mål. Du presenterar rättsutredningar och juridiska bedömningar av överklaganden och ansökningar samt lämnar motiverade förslag till lösningar. Som justitiesekreterare får du möjlighet att medverka i den framtida prejudikatbildningen, arbeta tillsammans med några av Sveriges främsta jurister, arbeta i en vacker miljö i Bondeska palatset i Gamla stan med trevliga arbetskamrater samt ha intressanta, stimulerande och kvalificerade juridiska arbetsuppgifter.

Arbetet som justitiesekreterare ger mycket goda kunskaper i det rättsliga regelsystemet och dess tillämpning liksom i kvalificerad juridisk analys och problemlösnings­teknik, vilket sammantaget ger goda meriter inför en framtida domartjänst eller annan kvalificerad juristanställning.

De allra flesta justitiesekreterarna arbetar med alla på domstolen förekommande typer av mål (allmänna mål). Några justitiesekreterare är dock knutna till att arbeta med mål inom vissa specialområden, bl.a. immaterialrätt och mark- och miljörätt (specialmål).

Sedan några år tillbaka arbetar beredningsjurister i Högsta domstolen. Rollen som justitiesekreterare har därigenom ren­odlats till att huvudsakligen avse prejudikatmål och andra mer komplicerade mål.

De flesta av justitiesekreterarna arbetar i Stockholm, men det finns även vissa möjligheter att arbeta på distans från Malmö eller Göteborg.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har assessorsbakgrund. Specialkunskaper, t.ex. i immaterialrätt eller mark- och miljörätt, kan vara särskilt meriterande.

För att prestera bra och trivas i rollen som justitiesekreterare krävs att du är en mycket skicklig och effektiv jurist. Det är viktigt att du är strukturerad och har en förmåga till helhetssyn. Du ska också vara självgående och ha en mycket god förmåga och vilja att ta ansvar. Därutöver vill vi att du har personlig mognad och ett gott omdöme.

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad (4 år med möjlighet till förlängning). Två eller flera anställningar är aktuella. Tillträde efter överenskommelse. För anställning som justitiesekreterare gäller bestämmelserna i 26 och 27 §§ förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen.

Bifoga vitsord från avslutade anställningar och referenser från domarutbildningen till ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning tillämpas
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm, Göteborg eller Malmö
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HDO 2020/65
Kontakt
  • Maria Edwardsson, kanslichef, 08-561 666 27, maria.edwardsson@dom.se
  • Cecilia Hager, beredningschef, 08-561 666 24, cecilia.hager@dom.se
Facklig företrädare
  • Karin Ahlstrand Oxhamre, SACO-S Domstol, 08-561 666 50, karin.ahlstrandoxhamre@dom.se
Publicerat 2020-01-24
Sista ansökningsdag 2020-02-16

Tillbaka till lediga jobb