Övervakningsnämnden i Malmö

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Övervakningsnämnderna har en central funktion när det gäller övervakning av den som har dömts till skyddstillsyn eller som står under övervakning efter villkorlig frigivning. Nämnden fattar bl.a. beslut om åtgärder för personer som misskött sig under övervakningstiden. Exempel på sådana beslut är kontaktföreskrift, varning och beslut om att överlämna ärende till åklagare för begäran om undanröjande av skyddstillsyn. Beslut fattas i huvudsak vid sammanträden, men även ordförandebeslut förekommer, däribland beslut om omhändertagande. Det finns totalt 28 nämnder runt om i Sverige.

Arbetet i nämnderna bedrivs i nära samarbete med Kriminalvården. Arbetet sker med stöd från en av övervakningsnämnden utsedd sekreterare.

Ordförande och vice ordförande i övervakningsnämnderna förordnas av Domarnämnden. Domarnämnden söker nu en vice ordförande till Övervakningsnämnden i Malmö från och med april 2020 till och med december 2023. Nämnden sammanträder varje vecka. Ordföranden och vice ordföranden har hittills delat på sammanträdena. Härutöver förekommer i stort sett daglig kontakt med Frivården via e-post eller telefon.

Kvalifikationer m.m.

De sökande ska vara lagfarna (juristutbildade) och ha erfarenhet av arbete som domare. Tidigare erfarenhet av arbete i övervakningsnämnd kan vara meriterande.

Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de refernser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett m.m.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde april 2020
Löneform Arvode enligt taxa
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer 13-2020
Kontakt
  • Göran Lundahl, vice ordförande, , 046-16 04 01
  • Aksel von Sydow, föredragande i Domarnämnden,, 08-561 669 52
Publicerat 2020-02-06
Sista ansökningsdag 2020-03-01

Tillbaka till lediga jobb