Övervakningsnämnden i Malmö

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Övervakningsnämnderna har en central funktion när det gäller övervakning av den som har dömts till skyddstillsyn eller som står under övervakning efter villkorlig frigivning. Personer som misskött sig under övervakningstiden kan bli föremål för ett flertal åtgärder. Exempel på sådana åtgärder är kontaktföreskrift, varning och beslut om att förverka villkorligt medgiven frihet.

Nämnden har tidigare fattat merparten av dessa beslut. Enligt ny lagstiftning som träder i kraft den 1 juli 2020 och den 1 januari 2021 överförs beslutsbefogenheten i många fall från övervakningsnämnderna till Kriminalvården. Viss beslutanderätt kommer att finnas kvar hos övervakningsnämnderna som även kommer att överpröva Kriminalvårdens beslut. Beslut fattas i huvudsak vid sammanträden, men även ordförandebeslut förekommer, däribland beslut om omhändertagande.

Det finns totalt 28 Övervakningsnämnder runt om i Sverige.

Arbetet i nämnderna bedrivs i nära samarbete med Kriminalvården. Arbetet sker med stöd från en av övervakningsnämnden utsedd sekreterare. Ordförande och vice ordförande i övervakningsnämnderna förordnas av Domarnämnden. Domarnämnden söker nu en vice ordförande till Övervakningsnämnden i Malmö med tillträde så snart som möjligt fram till och med december 2023.

Det finns möjligheter att utföra delar av uppdraget på distans.

Kvalifikationer m.m.

De sökande ska vara lagfarna (juristutbildade) och ha erfarenhet av arbete som domare. Tidigare erfarenhet av arbete i övervakningsnämnd är meriterande men inget krav.

Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de refernser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via e-post till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett m.m.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Så snart som möjligt
Löneform Arvode enligt taxa
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer 13-2020
Kontakt
  • Fredrik Forssman, ordförande, , 040 35 31 86
  • Felicia Perfect, föredragande i Domarnämnden,, 08-561 669 56
Publicerat 2020-04-30
Sista ansökningsdag 2020-05-24

Tillbaka till lediga jobb