Hyres- och arrendenämnden i Umeå

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Hyres- och arrendenämnden är en förvaltningsmyndighet med rättskipande uppgifter. Kansliorten för nämnden är Umeå, men verksamheten omfattar både Västerbottens och Norrbottens län. Den dömande och medlande verksamheten är fördelad mellan två hyresråd.

Hyresnämnden medlar i tvister som rör bostäder och lokaler samt fattar beslut i ärenden med tillämpning av bland annat hyreslagen, bostadsrättslagen och hyresförhandlingslagen. Arrendenämnden medlar och fattar vissa beslut i tvister mellan jordägare och arrendatorer och kan vara skiljenämnd i arrendetvister.

Anställningen är förenad med resor inom ett större verksamhetsområde och förutsätter därför körkort. 

Kvalifikationer m.m.

Arbetet som hyresråd ställer höga krav på juridisk skicklighet, omdöme, samarbetsförmåga, arbetskapacitet och självständighet. Stort avseende fästs vid intresse och förmåga att leda förhandlingar, att medla mellan parterna samt att rättsligt kunna hantera och bedöma tvister på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Nämnden arbetar fortlöpande med att utveckla verksamheten och förändringstempot är tidvis högt. Vi välkomnar dig som är öppen, drivande, strukturerad och som tillsammans med övriga medarbetare på arbetsplatsen vill delta aktivt i detta utvecklingsarbete och löpande pröva och utvärdera nya arbetssätt. Du ska ha vilja och förmåga att bidra till att nämnderna uppfyller högt ställda krav på kvalitét och snabbhet. Du ska också ha en väl utvecklad samarbetsförmåga och kunna medverka till trivseln på arbetsplatsen.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare.

Det finns goda möjligheter till utbildning inom ramen för Domstolsakademin.

Anställningen innefattar även en skyldighet att tjänstgöra vid Umeå tingsrätt.

Tillsättningen gäller under förutsättning att nuvarande hyresråd får sökt anställning.

Om Hyres- och arrendenämnden i Umeå

Hyres- och arrendenämnden i Umeå är en av åtta nämnder i Sverige. Upptagningsområdet omfattar Västerbottens och Norrbottens län. Vid nämnden tjänstgör normalt förutom myndighetschefen två hyresråd och två handläggare. Nämnden är administrativt samordnad med Umeå tingsrätt. Nämnden och tingsrätten har totalt omkring 60 medarbetare. Vi vill vara en trevlig arbetsplats med positiv atmosfär som attraherar personal genom att ha en mycket god arbetsmiljö. Vi vill skapa förutsättningar för att vara en lärande organisation där idéer och förslag tas tillvara och alla känner engagemang och ansvar för myndigheten och arbetet.

Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer 15-2020
Kontakt
  • Agneta Ögren, lagman, , 090-17 21 34
  • Anne Lillieroth, administrativ direktör,, 090-17 21 03
Facklig företrädare
  • Mattias Nordell (Saco-S Domstol), hyresråd,, 090-17 21 60
Publicerat 2020-02-13
Sista ansökningsdag 2020-03-08

Tillbaka till lediga jobb